Budget 2022 - för alla sollentunabor

I mitten av juni klubbades budgeten för 2022 i kommunfullmäktige. Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterade en budget som satsar på skolan, arbetsmarknadsåtgärder och miljö och klimat.
– Vår budget kombinerar en ansvarsfull ekonomi med viktiga satsningar på kärnverksamhet och trygghet, säger kommunalråd Jonas Riedel (C).

Vårt mål är att alla elever i Sollentuna ska nå kunskapsmålen, ha ett av landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. För att utveckla kvalitén i skolan och ge elever det stöd de behöver utökas utbildningsnämndens ram med 2,5%. Genom den generella ökningen ges skolan möjlighet att satsa på lärarkåren samt det som skolorna själva ser behöver mer resurser. Centerpartiet vill att elevhälsan stärks som en del av kommuns långsiktiga trygghetssatsning.

Ett annat viktigt verktyg för att öka tryggheten är att få fler Sollentunabor i arbete. Att ha ett jobb innebär inte bara att man kan försörja sig själv och bidra till vår gemensamma välfärd, det innebär att man blir en del av samhället. Den som behöver utbildning för att få ett jobb ska ges den möjligheten. Därför fortsätter Centerpartiet tillsammans med övriga majoriteten att satsningen på vuxenutbildningen.

– Skolan får utökade resurser och satsningen på skolor i socioekonomiskt utsatta områden ligger kvar. Likaså fortsätter vi satsa på vuxenutbildningen. Det är tre viktiga satsningar för att långsiktigt öka tryggheten i Sollentuna, säger Jonas Riedel (C).

Utöver skola och arbete är en meningsfull fritid avgörande för ett tryggt samhälle. Därför fortsätter Centerpartiet att satsa på kultur, idrott och fritid. I budgeten för 2022 avsätter vi tillsammans med de övriga majoritetspartierna medel för förnyade kontrakt med de privata fritidsgårdsaktörerna i kommunen. Dessutom ser vi till att Sjösportcentret i Norrviken påbörjas och investerar i Sollentunavallen.

Miljö och klimat fortsätter vara av högsta prioritet för Centerpartiet.

– Klimatnämndens fokus kommer framåt att ligga på förverkligandet av de planer som arbetats intensivt med under mandatperioden. Vi har kommit en lång bit på väg, men nu fortsätter det viktiga arbetet, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Majoritetens budgetförslag innehåller många viktiga satsningar för Sollentuna samtidigt som vi lägger en ansvarsfull budget med 2,5% i resultatmål. Ett starkt resultatmål skapar en långsiktig ekonomisk trygghet, vilket är extra viktigt med de utmaningar vi kan se under de kommande åren. Dessutom avsätter vi 40 miljoner för oförutsedda utgifter för att kunna möta den osäkerhet som råder just nu.