Ny plan för kommunens miljö- och klimatarbete

Sollentuna har antagit en ny plan för miljö- och klimatarbetet. Planen ska vägleda kommunens arbete att bli den första kommunen att inte tära på jordens resurser.
– Planen är viktig för att hålla samman kommunens målinriktade miljö- och klimatarbete, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Nyligen antog kommunfullmäktige en ny plan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna som sträcker sig fram till 2030. Planen syftar till att förstärka styrningen av kommunens miljö- och klimatarbete genom tydliga prioriteringar och målsättningar.

– Planen är det verktyg som säkerställer att miljö- och klimatarbetet genomförs på ett sätt så att målen kan uppnås. Med konkreta åtgärder, prioriteringar och målsättningar kommer den att vägleda hela kommunens arbete för ett bättre klimat och en renare miljö i Sollentuna, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Kommunen kommer att fokusera sitt miljö- och klimatarbete på hållbart byggande och förvaltande, kvalitet i ytvatten, hållbar konsumtion och klimatpåverkan från trafik. Det är områden där kommunen har utmaningar för att uppnå långsiktig hållbarhet och samtidigt har rådighet att agera.

– Vi ska prioritera de åtgärder som gör störst skillnad för miljön och klimatet i Sollentuna. Vi kommer årligen följa upp arbetet med den nya planen för att säkerställa att det vi gör får effekt. Uppföljningsarbetet vävs samman med Agenda 2030 och på så sätt får vi en sammanhållen planering och utvärdering i hela kommunkoncernen, fortsätter Jonas Riedel (C).