Ny energiplan för ett fossilfritt Sollentuna

Igår beslutade kommunfullmäktige om en ny energiplan för Sollentuna kommun. Med mål, delmål och 28 identifierade åtgärder ska den vägleda kommunkoncernens arbete mot en hållbar energiförsörjning i Sollentuna.
– Den nya energiplanen är mycket viktigt för att vi ska nå målet om att vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden som har haft ansvar för att ta fram planen.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny energiplan för Sollentuna kommun. Planen gäller även de kommunala bolagen SEOM AB, Sollentunahem och Sollentuna kommunfastigheter. Planen ersätter en energiplan från 2005.

Den nya energiplanens övergripande målsättning är att kommunens verksamheter ska ha en fossilfri och resurseffektiv energiförsörjning och att kommunen som helhet ska ha tillgång till en säker, optimerad och fossilfri energiförsörjning.
– I takt med att Sollentuna växer måste vi kunna garantera alla Sollentunabor en hållbar energiförsörjning, säger Jonas Riedel (C).

Energiplanen innehåller 28 indelade i de fyra fokusområdena hållbart energisystem, fossilfri transportsektor, försörjningstrygghet och samverkan. Varje åtgärd är kopplad till ansvariga nämnder och bolag.
– Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna kommunens energiarbete. Men arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan inom energiområdet är något som hela kommunkoncernen måste göra tillsammans, säger Jonas Riedel (C).

Ett urval av åtgärder från Energiplanen:
- Samtliga nämnder och bolag ska utvärdera och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i befintliga verksamheter.
- Bolagen och kommunstyrelsen ska säkerställa att alla kommunens fordon drivs på förnybara bränslen senast 2025.
- Natur- och tekniknämnden ska byta ut befintlig utebelysning till mer energieffektiva alternativ, däribland LED.

Är du intresserad av att läsa den nya energiplanen i sin helhet? Klicka här.