Vi utökar det brottsförebyggande arbetet

Sociala satsningar för att stärka tryggheten är en av Centerpartiets viktigaste frågor i Sollentuna. Nu genomför vi tillsammans med övriga Alliansen en utökning av det brottsförebyggande arbetet.
– Sociala insatser är avgörande för att inget barn i Sollentuna ska dras in i eller påverkas av kriminalitet, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Ett av Sollentuna kommuns tre övergripande mål är trygghet och välfärd genom livet. En del i detta är att kommunen inte ska ha några utsatta områden 2030, det vill säga inga områden i Sollentuna ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade vi, tillsammans med övriga Alliansen, om ett utökat brottsförebyggande arbete. Satsningen möjliggörs genom ett statsbidrag på 6,2 miljoner.

– För Centerpartiet är det brottsförebyggande arbetet av högsta prioritet. Inget barn eller ungdom i Sollentuna ska behöva dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet. Jämlika, kvalitativa skolor i hela kommunen, meningsfulla fritidsaktiviteter och en välfungerande socialtjänst är avgörande för det, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Satsningen inkluderar bland annat fler fältassistenter på socialkontoret, en processledare till avhopparverksamheten och samverkan med föreningslivet för att skapa fler lättillgängliga fritidsaktiviteter för barn och unga.

Vill du läsa mer de sociala satsningarna? Klicka här!