Trygghet börjar i skolan

”Det absolut viktigaste vi kan göra för att bryta utanförskap och kriminalitet bland unga är att se till att de klarar sin utbildning i skolan”. Orden kommer inte från någon politiker, utan från polisen som varje dag möter barn och unga som hamnat snett. Det är genom skolan och tillsammans med föräldrarna som nyckeln finns.

För skolan är den plats där problem kommer upp till ytan. Lärare vet och ser vad barnen är med om. Inte sällan kan pedagogerna redan i förskolan och de lägre klasserna peka ut vilka barn som kommer få det knepigt eller riskera att må dåligt längre fram. De vet också vilka insatser som behövs, men alltför ofta saknas tiden, organisationen och resurserna. Det handlar om allt från barn som utsätts för hederskultur, kommer från familjer med missbruk, till barn som riskerar att bli hemmasittare eller hamna på glid.

Utredning efter utredning visar på problematiken med de stuprör och vattentäta skott som finns mellan bland annat skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och polis. Ibland finns det också regelverk som hindrar att resurserna kan användas där de behövs bäst.

Det måste bli slut på detta! Vi måste bygga en smidig organisation där ledordet är samverkan, över kommungränser och över myndighetsgränser. Hindrande lagar och regelverk måste ändras och skrivas om. Vi måste också se till att rätt person med rätt kompetens kopplas in. En lärare ska vara just lärare, inte psykolog eller socialhandläggare.

I Sollentuna har vi nu valt att tillsätta en trygghetssamordnare för att stötta skolornas arbete. Vi har också förstärkt resursteamet som bland annat arbetar elever med omfattande frånvaro. Men det räcker inte. Vi vill bland annat gå vidare med att erbjuda lovskola till alla låg- och mellanstadieelever som inte når målen i svenska, matematik eller engelska. Vi vill också vikta skolpengen efter behov.

Skolan och förskolan lägger grunden i ett demokratiskt och tryggt samhälle. Det är här som varje barn, oavsett bakgrund, ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan är också en inträdesbiljett i samhället, både när det gäller arbetsliv och i det sociala livet på fritiden. Därför måste varje skola ha rätt förutsättningar för att kunna möta de barn som går där. Det behövs vuxna med rätt kompetens på plats som har tid att inte bara se, utan också kan ge barn med behov det stöd som krävs.

Anna Lasses (C), Riksdagskandidat
Jonas Riedel (C), Kommunalråd Sollentuna