Budget med satsningar på klimat, trygghet och ungas hälsa

Idag presenteras Alliansens budgetförslag för 2023. Budgetförslaget innehåller viktiga satsningar på skolan, men även på miljö, trygghet och ungas hälsa.
- Det är mycket glädjande att vi kan presentera en ansvarsfull budget med viktiga satsningar för Sollentunaborna, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Centerpartiet presenterar idag ett budgetförslag för 2023 tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi är glada att presentera en budget som innehåller satsningar på kärnverksamheterna, bland annat skolan. Utbildningsnämnden får en utökad budget för att kunna erbjuda en skola där varje elev får möjligheten att lyckas.

- Kompetenta pedagoger i förskolan och skolan lägger grunden för våra barn och ungas utveckling och för ett tryggt samhälle. Därför ger vi mer pengar till skolan samtidigt som vi lägger en särskild satsning på elevhälsan. Varje elev ska få rätt stöd i tid för att må bra och kunna lyckas i skolan. En annan viktig satsning för ungas hälsa är en utökad kuratorsverksamhet, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Barn, unga och vuxna som behöver stöd av socialtjänsten ska få rättssäker och kvalitativ hjälp. Därför satsar vi på fler socialsekreterare. Vi satsar också socialtjänstens viktiga förebyggande verksamhet.

Dessutom har Centerpartiet prioriterat klimat- och miljösatsningar.

- I budgeten gör vi viktiga satsningar för att minska koldioxidutsläppen. Bland annat fördjupar vi arbetet med hållbart byggande och utreder kommande marksaneringar, säger Jonas Riedel.

Budgeten innehåller också flera viktiga uppdrag till förvaltningen. Vi vill bland annat se hur vi i samverkan med näringslivet kan bidra till att fler ungdomar i kommunen får möjlighet till ett sommarjobb. Vi kommer också titta på fler möjligheter att få Sollentunabor ur bidragsberoende och in på arbetsmarknaden.

 

Några viktiga satsningar för Centerpartiet i korthet:

  • Fördjupat arbete med hållbart byggande
  • Utökade medel till elevhälsan
  • Fler sommarjobb för unga
  • Fler Sollentunabor i arbete