Det ska vara lätt att göra rätt för miljön

Sollentuna ska vara en grön kommun där naturen kan ge alla Sollentunabor en paus från vardagen. Du ska enkelt kunna ta en promenad genom ett nära grönområde, motionera i ett av naturreservaten eller ta ett dopp i någon av våra sjöar.

Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. Alla Sollentunabor ska ha god tillgång till information om hur man kan göra rätt för klimatet. Det ska finnas tydlig information om hur skolor, förskolor och äldreboende profilerar sig i miljö- och klimatfrågor.

Det ska vara lätt att gå och cykla i Sollentuna. Därför vill vi satsa på bra gång- och cykelbanor som är underhållna året om. Det ska också finnas cykelgarage vid pendeltågsstationerna.

Det ska vara lätt och lönsamt att källsortera avfall. Avfallstaxan ska fortsatt göra det billigare för dig som sorterar matavfall och förpackningar.

Ett verkningsfullt klimat- och miljöarbete kräver att kommunen går före och visar vägen. Det arbetet leder jag som klimatnämndens ordförande. Det vill jag fortsätta göra efter valet den 11 september.

Jonas Riedel
Klimatnämndens ordförande
#1 Kommunlistan