Ny strategi för kommunens kulturfastigheter

I Sollentuna kommun finns det flera kulturfastigheter som vi vill bevara och säkra för kommande generationer. För sex månader sedan fick Sollentuna kommunfastigheter AB i uppdrag att, tillsammans med kommunledningskontoret, ta fram en strategi och en handlingsplan för kommunens samtliga kulturfastigheter.

Med glädje kan vi meddela att beslutet om strategin nyligen togs vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige! För Centerpartiet i Sollentuna är det viktigt att investera i och vårda det kulturhistoriska arvet i kommunen, och där har bevarandet av kulturfastigheterna en central roll.

Några av de 63 kulturfastigheter som ska bevaras är:

- Edsbergs slott

- Ladugården på Stallbacken

- Parkstugan

- Brygghuset

- Isboden vid Rådan