fÖRTROENDEVALDA

Martin Karlsson
Huvudsta

Kommunalråd & gruppledare
Kommunstyrelsen, vice ordf
Omvårdnadsnämnden, ordf
Demokrati- och digitaliseringsberedningen, ordf
Pensionärsrådet, ordf
Kommunfullmäktige, led

Indra Karreskog Rehbinder
Råsunda

Kommunalråd & vice gruppledare
Kommunstyrelsen, ers
Förskolenämnden, ordf
Miljö- och klimatberedningen, led
Kommunfullmäktige, ers

Magnus Persson
Hagalund

Kommunalråd
Byggnadsnämnden, vice ordf
Exploateringsberedningen, vice ordf
Kommunfullmäktige, led

Regionfullmäktige, led
Fastighets- och servicenämnden / Locum AB, vice ordf
Trafiknämnden, led

Marcela Arosenius
Frösunda

Socialnämnden, led
Gemensamma familjerättsnämnden, ers
Kommunfullmäktige, led

Anna Lasses
Bergshamra

Riksdagsledamot

 

Kommunfullmäktige, led

Albin Schlegel Åberg
Råsunda

Miljö- och klimatberedningen, ers
Kommunfullmäktige, ers

Olle Nykvist
Råsunda

Skolnämnden, vice ordf

Rasmus Elfström
Skytteholm

Kompetensnämnden, vice ordf

Linda Ghebremariam
Skytteholm

Förskolenämnden, ers

Lena Westin
Huvudsta

Omvårdnadsnämnden, ers
Solna tingsrätt, nämndeman

 

Regionfullmäktige, ers

Anna Attergren Granath
Frösunda

Bostadsstiftelsen Signalisten, led
Solnabostäder AB, ers

Tidiane Diao
Bagartorp

Skolnämnden, ers
Valnämnden, ers
Internationella kommittén, led

Paul Westin
Råsunda

Norrenergi AB, ers
Valnämnden, led

Saija Kritz
Järvastaden

Rådet för funktionshinderfrågor, led

Per Pettersson
Frösunda

Tekniska nämnden, led
Råsunda Förstad AB, led
Överjärva Gård AB, led

Rebecka Rönnegård
Råsunda

Kultur- och fritidsnämnden, led

Eva-Britt Sandlund
Bergshamra

Solna tingsrätt, nämndeman

Gustav Karreskog Rehbinder
Råsunda

Solna Vatten AB, led

Anders Palm
Skytteholm

Kommunrevisionen

Monica Eriksson
Hagalund

Arvodeskommittén, led
Stiftelsen Ulriksdals slottsteater, led

Mikaela Åstrand
Skytteholm

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, led

Anders Karlsson
Råsunda

Byggnadsnämnden, ers

Clas Örjan Spång
Bergshamra

Överförmyndarnämnden, ers

Malin Engvall
Huvudsta

Arvodeskommittén, ers

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.