VÅR POLITIK

Centerpartiet i Solna gick 2022 till val på en skola där varje barn får lyckas, rent och friskt vatten och en stad som utvecklas hållbart socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Här nedan kan du läsa mer om den politiken.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

för solnas bästa

På vår hemsida kan du läsa om vår politik. Här kan du läsa om våra politiska prioriteringar för kommande mandatperiod, där vi uttrycker hur vi vill och kan göra skillnad för Solnas och solnabornas bästa.

Årets val handlar mycket om frihet, demokrati och är ett värderingsval. Vår starka demokratiska tradition och förmåga till praktiskt samarbete gör att Centerpartiet är med och leder det största antalet kommuner och regioner i Sverige, i de allra flesta fall i liberala mittenstyren.

Centerpartiet i Solna vill fortsätta ta ansvar för Solna. Vårt bidrag har märkts och kommer fortsätta märkas. Några exempel är större delaktighet för medborgarna i beslutsprocesser, för bättre miljö - inte minst i våra vattendrag, förbättrad trafiksituation med gående och cyklister som prioritet, bättre skolor och förskolor, särskilt genom ökad resurstilldelning till skolorna.

För näringslivets bästa och för boendes bästa vill vi fortsätta utveckla staden som en trevlig och välmående kommun, med bibehållna gröna värden, där småföretag och medborgare ska trivas att verka och finnas.

Tillgänglighet, trygghet och att se alla människor är grundläggande värden för Centerpartiet. Vi vill därför verka för Sveriges bästa kollektivtrafik där Solna är ett nav i regionen. Vi vill också förstärka resurserna till barn med särskilda behov samt sänka riktmärket för klasstorlek till 25 elever i genomsnitt per klass.

Klicka här för att ladda ner hela handlingsprogrammet 2022-2026 i PDF-format. , 7.4 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.