Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna församling 

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Centerpartiets nomineringsgrupp är idag representerad med tre mandat (av 35) i Solna församling. Vi hoppas på ditt stöd i detta val så vi kan bli fler….

Vi representeras nu av
Monica Eriksson, Marcela Arosenius och Anders Palm som ordinarie ledamöter med Martin Karlsson och Anna Lasses som ersättare.

Vi samverkar under valperioden 2017 – 2021 med ett flertal nomineringsgrupper i kyrkorådet där Monica Eriksson är ordinarie och Marcela Arocenius är ersättare.

Ur vårt program inför kyrkovalet 2021:

 • Nära dig
  Centerpartiets nomineringsgrupp arbetar för en kyrka där alla ska känna sig välkomna. En demokratisk kyrka där vi välkomnar ett ideellt engagemang som präglas av öppenhet, respekt och tillit. Våra kyrkor och vår verksamhet ska finnas nära dig.
 • Engagemang och delaktighet
   Vi vill se en kyrka med ett ökat engagemang. Ett ”församlingsråd” bör skapas i anslutning till varje kyrka. Rådets uppgift är att hålla kontakt med de boende i närområdet, initiera, medverka i och stödja olika lokala aktiviteter.
 • Miljö och klimat
  Långsiktigt ansvar för vår jord förutsätter att människan brukar, men inte förbrukar naturens tillgångar. Klimatförändringarna gör sig alltmer påminda. Vi måste nu agera klimatsmart och gå från ord till handling. ’

Här kan du ladda ner hela vårt program:

Praktiskt inför valet:

 • Ditt röstkort kommer innan förtidsröstningen börjar.
 • Om du inte är medlem kan du bli, Du måste dock vara registrerad före den 13 augusti för att få rösträtt i detta val. Läs mer på Solna församlings hemsida.
 • Kyrkovalet är det enda valet där rösträttsålders är 16 år. tillkommit på initiativ av Centerpartiet. Du som är ung – ta chansen att rösta för första gången!
 • I samband med valet till kyrkofullmäktige i Solna är det även val till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet (svenska kyrkans riksdag). På Centerpartiets valsedlar hittar du Marcela Arosenius och Magnus Persson, Solna.
 • Förtidsröstningen startar 6 september.

Tid och plats, se annonser och/eller församlingens hemsida
www.solnaforsamling.se

Solna församling driver en omfattande verksamhet. Bland annat en uppskattad och omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har en väl utvecklad diakoni verksamhet. Sång och musik står också hög i kurs med många körer, en blandning av barn och vuxenkörer. Läs mer på församlingens hemsida. (länka)

Kontakt

Monica Eriksson, gruppledare   070-375 02 83 monica@bredband.net

Du kan följa oss på Facebook under namnet 

Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna församling 

 

Här är vi fem som toppar Centerpartiets lista i Solna: Magnus Persson, Hagalund, Martin Karlsson, Huvudsta, Anders Palm, Skytteholm, Marcela Arosenius, Frösunda och Monica Eriksson, Hagalund (gruppledare).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.