Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna församling 

Centerpartiets nomineringsgrupp är idag representerad med tre mandat (av 35) i Solna församlings kyrkofullmäktige. Följ vad som sker i församlingen via nomineringsgruppens Facebook-sida.

Vi representeras nu av
Monica Eriksson, Marcela Arosenius och Anders Palm som ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige, med Magnus Persson och Martin Karlsson som ersättare. Monica Eriksson är kyrkofullmäktiges ordförande.

Vi samverkar under valperioden 2017 – 2021 med ett flertal nomineringsgrupper i kyrkorådet där Monica Eriksson är ordinarie och Marcela Arocenius är ersättare.

I kyrkogårdsutskottet representeras vi av Anders Palm. I valberedningen sitter Magnus Persson, med Lena Westin som ersättare. Anders Karlsson är förtroendevald revisorsersättare för församlingen. Martin Karlsson sitter i valnämnden, med Monica Eriksson som ersättare.

Ur vårt program inför kyrkovalet 2021:

  • Nära dig
    Centerpartiets nomineringsgrupp arbetar för en kyrka där alla ska känna sig välkomna. En demokratisk kyrka där vi välkomnar ett ideellt engagemang som präglas av öppenhet, respekt och tillit. Våra kyrkor och vår verksamhet ska finnas nära dig.
  • Engagemang och delaktighet
     Vi vill se en kyrka med ett ökat engagemang. Ett ”församlingsråd” bör skapas i anslutning till varje kyrka. Rådets uppgift är att hålla kontakt med de boende i närområdet, initiera, medverka i och stödja olika lokala aktiviteter.
  • Miljö och klimat
    Långsiktigt ansvar för vår jord förutsätter att människan brukar, men inte förbrukar naturens tillgångar. Klimatförändringarna gör sig alltmer påminda. Vi måste nu agera klimatsmart och gå från ord till handling.

Här kan du läsa hela vårt program.

Tid och plats för kyrkofullmäktiges möten mm, se annonser och/eller församlingens hemsida
www.solnaforsamling.se

Solna församling driver en omfattande verksamhet. Bland annat en uppskattad och omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har en väl utvecklad diakoni verksamhet. Sång och musik står också hög i kurs med många körer, en blandning av barn och vuxenkörer. Läs mer på församlingens hemsida.

Kontakt

Monica Eriksson, gruppledare   070-375 02 83 monica@bredband.net

Facebook: Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna församling 


Fem representanter för Centerpartiets nomineringsgrupp i Solna församling: Magnus Persson, Hagalund, Martin Karlsson, Huvudsta, Anders Palm, Skytteholm, Marcela Arosenius, Frösunda och Monica Eriksson, Hagalund (gruppledare).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.