Centerpartiet i kyrkan

2017 var det kyrkoval. Centerpartiets nomineringsgrupp ökade från 5,63 % 2013 till 8,96 % i kyrkovalet och ökade därmed från 2 till 3 mandat i kyrkofullmäktige.

Vi representeras av
Monica Eriksson, Marcela Arosenius och Anders Palm som ordinarie ledamöter med Anna Lasses och Martin Karlsson som ersättare.

Vi samverkar med ett flertal nomineringsgrupper i kyrkorådet där Monica Eriksson är ordinarie
och Marcela Arocenius är ersättare.

Det här vill vi främst arbeta för

  • En kyrka där församlingens medlemmar känner delaktighet. Arbetsgrupper bör skapas runt varje kyrka som arbetar för ökad delaktighet och medverkar i olika aktiviteter.
  • Församlingen värnar skapelsen, vi ska bruka inte förbruka. Det innebär att välja hållbara- och rättvisemärkta varor. Målet är att bli en av stiftets miljödiplomerade församlingar.
  • Församlingen ska vara en trivsam arbetsplats för anställda, förtroendevalda och ideella så att alla som bor i Solna känner kyrkan som en aktör för alla människors lika värde.

Under rubriken valprogram kan du läsa om hur vi vill utveckla Solna församling.

 

Solna församling driver en omfattande verksamhet. Bland annat en uppskattad och omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har en väl utvecklad diakoni verksamhet. Sång och musik står också hög i kurs med hela 10 körer, en blandning av barn och vuxenkörer. Läs mer på församlingens hemsida.

Anna Lasses, Anders Palm, Monica Eriksson, Marcela Arosenius

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.