Yrkande för motioner

Nedan fyller ni det yrkande ni har på den motion ni önskar.

I de fall ett yrkande läggs kommer detta inte ses som att du även begär ordet. Begära ordet gör du under stämman på plats.

 

Alla medlemmar kan yrka och delta i debatten men enbart ombuden kan rösta.

Yrkande stopp före stämman sker: 19 mars kl:20:00.

Efter stämmans öppnande kan yrkanden inkomma fra till kl:12:00 på de inlämnade motionerna.

De inkomna yrkandena kommer redovisas som en bilaga efter sammanställning.

 

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.