Stärkt företagande i hela regionen

Vi vill öka mångfalden i Stockholmsregionens näringsliv, vi är övertygade om att ett näringsliv präglat av mångfald är mer framgångsrikt, samtidigt som det motverkar utanförskap och segregation. Vi vill därför öka närvaron av inkubatorer och tillväxtfrämjare i utanförskapsområden.

I Stockholmsregionen finns en enorm potential vad gäller företagande inom hållbar produktion och förädling av livsmedel. Att underlätta för den regional livsmedelsproduktionen förtjänar att särskilt lyftas eftersom den inte bara skapar arbetstillfällen utan även bidrar till livsmedelsberedskapen, som är nödvändig ur krisberedskapssynpunkt. Centerpartiet vill utöver detta även verka för att förenkla regelverket för lokala livsmedelsproducenter samt underlätta för exempelvis gårdsförsäljning, mikrobryggerier och restauranger.

Företagare behöver enklare regler. Centerpartiet vill främja frivilliga samarbeten mellan kommunerna och näringslivet för att främja enklare regler och best practice när det gäller bemötande och tillståndsprocesser.

Centerpartiet vill:

  • Inkubatorer och tillväxtfrämjare som Almi och Sting ska i ännu större utsträckning än idag nå potentiella entreprenörer i utanförskapsområden.
  • Stärka inkubatorer, science parks och tillväxtfrämjare i Stockholmsregionen.
  • Arbeta för att förenkla för lantbruk, fiske och livsmedelsförädling i samverkan med Stockholmskommunerna, länsstyrelsen, och andra aktörer.
  • Regelverket för de lokala livsmedelsproducenterna i landsbygd och skärgård förenklas.
  • Arbeta för att underlätta för exempelvis gårdsförsäljning, mikrobryggerier och restauranger vad gäller tillstånd, tillsyn och regleringar.
  • Främja frivilliga samarbeten mellan kommunerna och näringslivet för att befrämja enklare regler och best practice när det gäller bemötande och tillståndsprocesser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.