Utbildning i bristyrken

Att människor har ett jobb att gå till är avgörande för människors hälsa och välmående, men också för hela Stockholmsregionens tillväxt. Här finns landets största och bredaste arbetsmarknad, men det finns samtidigt stora utmaningar.

Parallellt som arbetslösheten är hög i vissa av Stockholmskommunerna skriker många företag efter arbetskraft. I offentlig sektor och framför allt inom vården finns en växande kompetensbrist. Bara inom vården och omsorgen i Stockholmsregionen kommer vi ha ett underskott på 23 700 personer redan år 2023.

Delvis beror det på att det finns ett stort behov av matchning, men även att det utbildas för lite inom bristyrken, som oftast kräver yrkesgymnasium eller yrkeshögskoleutbildning. Andelen ungdomar som söker yrkesutbildningar har sjunkit kraftigt och ligger lågt i förhållande till arbetsmarknadens behov och därför behöver yrkesutbildningarnas status höjas. Det gemensamma ansvaret för yrkesutbildningarna från de 26 Stockholmskommunerna fungerar i nuläget för dåligt. Därför vill vi att Region Stockholm verkar för ett regionalt yrkesutbildningslyft. Detta kan göras i samverkan med kommunerna och i yngre elevåldrar.

Centerpartiet vill:

  • Verka för ett ökat antal platser på yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken för att säkerställa kompetensförsörjning.
  • Skapa fler lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet.
  • Höja statusen på gymnasiala yrkesutbildningar.
  • Förbättra samarbetet med StorSthlm för att främja rätt dimensionering av yrkesutbildningarna.
  • Det ska finnas fler snabbspår för personer som söker jobb inom branscher med personalbrist.
  • Samla SFX (svenska för yrkesutbildade) inom ramen för ett starkare regionalt samarbete för att personer med bristande svenskkunskaper snabbare ska kunna få utbildning när helst det behövs.
  • Skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholmsregionen, likt den för gymnasieskolan, för att öka utbudet och tillgängligheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.