Ökad lokal elproduktion

För att klara den gröna omställningen och elektrifieringen av fordonsflottan kommer det väldigt snart krävas väldigt mycket el. Redan idag är elförsörjningen i Stockholmsregionen ansträngd och inom en snar framtid kommer vi att lida av en allvarlig effektbrist om inget görs.

Centerpartiet vill att Stockholmsregionens egen energiproduktion ska öka kraftigt med en långsiktig ambition att regionen ska vara självförsörjande på el. Klimatet känner inga kommungränser, utan kräver samarbete där Region Stockholm bör ta en samordnande roll. Att vi blir mer självförsörjande på el är viktigt även ur ett säkerhetspolitiskt och demokratiskt perspektiv. Vi behöver stärka Sveriges och Europas strategiska autonomi genom att minska beroendet av olja, gas och andra energiråvaror från auktoritära regimer.

Centerpartiet vill att Region Stockholm ska ha en positiv inställning till nybyggnation av vind-, vatten- och solkraftsanläggningar när dessa byggs på ett hållbart sätt som inte skadar natur- eller djurliv.

Centerpartiet vill:

  • Region Stockholm verkar för att relevanta aktörer genomför effektiva åtgärder för att garantera effekttillgången i elsystemet på lång sikt, exempelvis genom att skapa en effektöverenskommelse; att inrätta en regional effektmarknad; och att stoppa flaskhalsarna i elnätet genom att skapa incitament för att bättre fördela användningen av laddinfrastruktur över dygnet.
  • Region Stockholm tar initiativ till en regional elförsörjningsplan
  • Region Stockholm i sin samverkan med Stockholmskommunerna driver på för att stads- och kommundelar som byggs är klimatneutrala eller plusstadsdelar.
  • Region Stockholm verkar för att på lång sikt säkerställa regional elproduktion och lokal planerbar el och värme. Detta ska ske genom att Region Stockholm tar sig an en samordnande roll för elnätsutbyggnad och produktion av förnybar el.
  • Region Stockholm har en positiv inställning till vind, vatten - och solkraftsanläggningar som byggs på ett hållbart sätt i Stockholmsregionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.