Regionens gröna omställning

Region Stockholm ska göra sin del i att minska sina klimatutsläpp och fortsätta ambitionen att vara ledande i den gröna omställningen för sina egna verksamheter.

Centerpartiet har varit drivande i att få Region Stockholms kollektivtrafik på land 100 procent fossilfri sommaren 2018. Nu tar vi sikte på att även sjötrafiken ska bli fossilfri till 2030.

Inom hälso- och sjukvården vill vi minska miljöpåverkan från fastigheter, transporter, lustgas, anestesigaser, läkemedel, textilservice, patientmåltider, förbrukningsvaror, kemikalier, verksamhetsenergi och avfall. Här är tuffa hållbarhetskrav i Region Stockholms upphandlingar ett viktigt verktyg. Region Stockholms skattebetalare har rätt att kräva att vår skatt inte ska användas för att förstöra miljön. Region Stockholm ska höja ambitionsnivån och jämföra sig med Världshälsoorganisationens (WHO:s) tuffare gränsvärden.

Centerpartiet vill att:

  • Stockholmsregionen ska uppnå nettonollutsläpp år 2035.
  • Region Stockholms verksamheter och utrustning ska vara fossilfria 2030.
  • Minska människors exponering av skadliga halter av luftföroreningar, till exempel partiklar (NOx) till WHO:s gränsvärden.
  • Region Stockholm vid relevanta beslut säkerställer att målet om klimatneutral region till 2035 kan nås.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.