Gröna innovationer

Klimat- och miljöutmaningarna kräver nytänkande och bred samverkan, inte minst med näringslivet. Allt fler företag har gått från ord till handling och visat att de tar klimathoten på allvar.

Centerpartiet vill att Region Stockholm stöttar utvecklingen av nya hållbara metoder och tekniker. Vi vill också och Stockholmsregionen ska vara en självklar testbädd för gröna innovationer. Stockholmsregionen ska vara världsledande som storstad med grön infrastruktur.

Centerpartiet vill skydda viktiga grönområden och stärka den biologiska mångfalden i Stockholmsregionen. Närhet till grönska är central för människors välbefinnande och för folkhälsan. Samtidigt gör det höga trycket på bostadsmarknaden att gröna ytor kommer tas i anspråk för bebyggelse. Det ställer krav på politiken att värna de gröna kilarna och den gröna och blå strukturen.

Centerpartiet tror på att varje människa kan hjälpa till att värna om vår miljö och vårt klimat. Genom att sortera och återvinna gör man som individ en insats. Individers konsumtion skapar en stor del av klimatutsläppen i Stockholmsregionen. För att kunna förändra behövs kunskap om hur stora utsläppen är.

Centerpartiet vill:

  • Att viktiga grönområden i Stockholmsregionen ska skyddas och den biologiska mångfalden värnas och stärkas. Träd har till exempel en viktig förmåga att rena luften. Andelen ängsmark ska öka för att gynna bin och andra pollinerande insekter.
  • Främja nätverk av företag, innovatörer, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar, hittar lösningar och inspirerar varandra och andra för att nå Region Stockholms miljö- och klimatmål.
  • Strategiskt och aktivt arbeta för bildandet av testbäddar för gröna innovationer.
  • Mäta och följa upp globala utsläpp orsakade av konsumtion i Stockholmsregionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.