Skärgårds- och pendelbåtstrafik

I Centerpartiets Stockholmregion ska man kunna bo, leva och verka överallt. Man ska känna sig trygg med närheten till kollektivtrafik oavsett om det är på fastlandet eller på öarna i skärgården. Centerpartiet vill använda våra vattenvägar i högre utsträckning än vad som görs i dag.

Centerpartiet vill ha en levande skärgård året om, och då måste kollektivtrafiken vara anpassad efter de boende på öarna. Vi vill samtidigt att skärgårdstrafiken, precis som den landburna kollektivtrafiken, ska vara fossilfri.

Genom en utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten skapas smarta genvägar genom och till Stockholm. Infrastrukturen finns där i form av vattnet, pendelbåtar är också ett yteffektivt transportmedel som inte bidrar till trängsel i gaturummet.

För att förbättra sjötrafiken behöver vi få till fler pendelbåts- och sjötrafiklinjer och köpa in nytt pendelbåtstonnage. Samtidigt behöver vi anpassa våra tidtabeller för de fastboende som pendlar till jobb och skola. Vi behöver säkerställa förutsägbara turlistor där vi inte stryker de tidigaste och senaste tiderna. Vi måste samtidigt ha en fungerande godstrafik som möjliggör för affärer, kiosker och andra näringsidkare på öarna att kunna bedriva sin verksamhet året om. Möjligheten till kombinationsresande ska dessutom möjliggöras i större utsträckning där det går att ta med både cykeln och elcykel på båtarna.

För att nå våra mål krävs samarbete mellan Region Stockholm och berörda kommuner, där fokus måste vara att ständigt utveckla skärgårds- och pendelbåtstrafiken.

Centerpartiet vill att:

 • Skärgårds- och pendelbåtstrafiken ska drivas med klimatsmarta och fossilfria drivmedel. Biodrivmedel, el eller vätgas ska arbetas in i alla kommande upphandlingar.
 • Pendelbåts- och sjötrafiken fortsätt byggs ut i samverkan med berörda kommuner, såväl i Mälaren som i Saltsjön. Nytt pendelbåtstonnage ska köpas in.
 • Skärgårdstrafiken ska utvecklas och möjliggöra förbättrade arbets- och skolpendlingsmöjligheter för fastboende i skärgården genom samordnade turlistor och bokningsbara kvällsturer.
 • Region Stockholm underlättar för smidigare resor till och från skärgården genom att samordna sjötrafikens och landtrafikens turlistor, samt ha en fortsatt närvaro vid Strömkajen.
 • Turlistorna ska vara förutsägbara med lång framförhållning och slå vakt om ett långt trafikdygn.
 • Anropsstyrd sjötrafik utvecklas och inkluderas i SL-appen.
 • En fungerande godstrafik säkerställs året om.
 • Region Stockholm satsar på fler godstransporter till sjöss för att avlasta vägnätet och effektivisera transporterna. Bättre direkttransporter inom skärgården behövs.
 • Farleds- och lotskostnader slopas för yrkestrafik eller logistiktrafik som drivs på fossilfria drivmedel.
 • Resande med cykel på båtar möjliggörs, och möjlighet att ladda elcyklar under färden.
 • Region Stockholm samverkar med berörda kommuner rörande viktig infrastruktur för skärgårdstrafiken.
 • Köp av öl och vin möjliggörs på pendelbåtarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.