Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården har gått från att vara en transportorganisation till att idag vara en viktig första del av den akuta och specialiserade vården. Ambulanssjukvården består av flera olika enheter för att bäst kunna tillgodose behovet från alla invånare i Stockholmsregionen, dygnet runt, året om.

Beredskapen så att rätt ambulans snabbt kan vara på plats där den behövs måste fungera bättre. Även om beredskapen förbättras kan framkörningstiden för ambulansen bli lång, till exempel om den närmsta ambulansen redan är upptagen med en annan patient. Vi vill därför att räddningstjänst och eventuellt polis, ska kunna hjälpa till med livräddande insatser i väntan på ambulans. Vi vill även att systemet med SMS-livräddare fortsätter att utvecklas. 

För att kunna ge en så god och säker vård som möjligt behöver ambulanspersonal ha samma förutsättningar som vårdpersonal att kunna ta del av patientens journal. 

Ambulanssjukvården är en del av den specialiserade vården. Det är rimligt att ambulanssjukvården i Region Stockholm avgiftsbeläggs i paritet med besök i primärvården eller akutvården, inom ramen för högkostnadsskyddet. Flertalet regioner tar dessutom ut en avgift för ambulanssjukvård för att komma till bukt med felanvändningen av ambulansresor. Missbruk av ambulanssjukvårdensresurser leder till en minskad tillgänglighet och beredskap, vilka båda är centrala begrepp inom denna vårdgren.

Centerpartiet vill att:

  • Dirigering och prioritering förbättras och ägarstrukturen ses över för att nyttja alla resurser i ambulanssjukvården på rätt sätt för en bättre beredskap.
  • Sjukvårdspersonal i den prehospitala vården får tillgång till patientens journal för att säkra god vård och patientsäkerhet.
  • Region Stockholm säkerställer att de resurser som krävs finns för att patienter snabbt får hjälp när det just är snabb hjälp du behöver.
  • Ambulanssjukvården avgiftsbeläggs i likhet med annan akutsjukvård.
  • Möjliggöra för annan blåljuspersonal att utföra livräddande insatser i väntan på ambulans.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.