en trygg och nära vård

Oavsett var i regionen du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste hållas korta och det ska vara lätt att få tid hos en läkare när du är sjuk.

sol-has-bg

Stärkt primärvård med patienten i centrum

Primärvården är den vård som finns närmast människor, som till exempel vårdcentralerna. Att primärvården fungerar är avgörande för att vården som helhet ska hålla hög kvalitet. Primärvården ska vara patientens väg in i sjukvården och följa patienten genom vårdkedjan. Därför är det viktigt att vårdcentralerna finns tillgängliga både digitalt och fysiskt. En fast läkare bidrar till en bättre hälsa och omhändertagande, därför är det viktigt för oss att alla har denna möjlighet.

Folkhälsa

Region Stockholm står inför stora utmaningar med en befolkning som lever allt längre. Att investera i hälsofrämjande insatser innan sjukdom utvecklas är det enda sättet att för att klara framtidens vårdbehov. Många av de stora folksjukdomarna går att förebygga genom bra kost och motion, samt tidig upptäckt. Det ska vara enkelt att hålla sig frisk i Stockholm.

Bättre villkor för vårdpersonalen

Vårdpersonalen är sjukvårdens viktigaste resurs för att vården skall kunna fungera. Centerpartiet värnar om personalens kompetens och karriärmöjligheter både regionalt och nationellt. Genom att lyfta statusen på vår personal och ge dem god löneutveckling och en god arbetsmiljö kan fler arbeta längre och utbilda fler till vårdyrken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.