en trygg och nära vård

 

Visste du att en stor del av sjukvårdens resurser idag går till att behandla kroniska sjukdomar, varav 80 procent hade gått att förebygga med tidiga insatser? Det vill vi ändra på! Vi i Centerpartiet vill ha en ny syn på sjukvården där vi ser till att hjälpa människor i tid - innan de blir allvarligt sjuka.

Region Stockholm står inför stora utmaningar med en allt större åldrande befolkning. Fortsätter vi underprioritera tidiga insatser genom vårdcentralerna kommer trycket på akutsjukhusen bara att öka, hur mycket resurser vi än investerar i akutsjukvården.

Med dagens underprioriterade vårdcentraler struntar många i att söka vård tidigt, vilket ofta leder till att de blir ännu sjukare och i slutändan måste söka akut sjukvård. Trots att det hade gått att förebygga med ett kort besök på vårdcentralen.

Att investera i tidiga hälsofrämjande insatser innan människor blir sjuka är det enda sättet att klara framtidens vårdbehov. Det krävs en ny syn på sjukvården där målet måste vara att ta hand om dig som patient i tid så att du slipper bli sjuk i onödan. För att uppnå detta vill vi kraftigt öka resurserna till vårdcentralerna och husläkarna från dagens 17 procent till 25 procent av sjukvårdsbudgeten till år 2030.

Läs mer vad vi vill göra för att stärka vårdcentralerna och husläkarna

Satsa mer på vårdpersonalen

Vårdpersonalen är sjukvårdens viktigaste resurs för att vården ska kunna fungera. Centerpartiet värnar om personalens kompetens och karriärmöjligheter både regionalt och nationellt. Genom att lyfta statusen på vår personal och ge dem god löneutveckling och en god arbetsmiljö kan fler arbeta längre och utbilda fler till vårdyrken.

Om vi ger husläkarna och personalen på vårdcentralerna förutsättningar att göra sitt jobb och hjälpa människor i tid avlastar vi akutsjukvården. Då får akutsjukhusen bättre förutsättningar att ge dig den vård du behöver när du verkligen blir sjuk.

Gott ledarskap är en viktig grund för en god arbetsmiljö. Det gäller alla nivåer, från första linjens chef till sjukhusdirektör. Personalens delaktighet i besluten är avgörande.

Läs mer om vad vi vill göra för sjukvårdspersonalen

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.