Beredskap för pandemier

Vi behöver ha beredskap mot framtida pandemier och hotande antibiotikaresistens. Utan verksamma antibiotika kommer många människor att dö i vanliga infektioner och sjukvården kommer inte längre kunna göra många operationer vi idag tar för givet, till exempel att få en ny höft.

En pandemi kan vara över oss snart igen och det kan likväl vara ett nytt virus som en stam av antibiotikaresistenta bakterier.

Centerpartiet vill att:

  • Region Stockholm fortsätter med det viktiga arbetet med hållbar antibiotikaförskrivning.
  • Förutsättningar ges för Region Stockholm att utgöra ett världsledande forskningsnav som gör att vi bidrar till att ta fram nya antibiotika och antivirala medel.
  • Den nationella beredskapen stärks inför framtiden.
  • Region Stockholms beredskap stärks som en del av Totalförsvaret och för att hantera framtida hälsokriser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.