FolkHälsa

 Centerpartiet vill:

  • Satsa mer av hälso- och sjukvårdsbudgeten på hälsofrämjande insatser.
  • Starta upp opportunistiska screeningmetoder som skapar förutsättningar att tidigt identifera ohälsa, såsom högt blodtryck eller förmaksflimmer.
  • Öka kunskapen och förskrivningen av fysisk aktivitet på recept, FAR
  • Stärka det förebyggande arbetet generellt inom hälso- och sjukvården.
  • Utveckla tidiga insatser för att minska risken för ohälsa, vårt hembesöksprogram för nyfödda är en sådan.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.