Förlossningsvård

Centerpartiet vill:

  • Utveckla och utöka projeket Min Barnmorska, som skapat en sammanhållen vårdkedja mellan mödravård, förlossning och eftervård.
  • Se över arbetsförhållandena för barnmorskor i syfte att få fler att stanna i yrket.
  • Verka för barnmorskeledda förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen.
  • Garantera en patient per barnmorska i aktiv förlossning.
  • Driva på för att eftervården efter förlossning ska kunna ske hemma, till exempel med mobila barnmorskor.
  • Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd med sina förlossningskador.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.