Förlossningsvård

Förlossningsvården är eftersatt och håller inte den nivå den borde. Om barnmorskor bara får rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb så leder det till att fler vill jobba inom förlossningsvården, vilket minskar behovet av hyrpersonal, och vi får en hållbar situation.

En närvarande barnmorska under förlossningen är grundläggande förlossningsvård – ingen födande ska lämnas ensam mot sin önskan. Nu har Region Stockholm som första region i Sverige tagit beslut om att uppnå en barnmorska per födande, vilket vi oerhört stolta över. Men vi behöver göra mer.

Tryggheten för den födande måste öka och vi vill kunna erbjuda den födande fler valmöjligheter, såsom konceptet "Min barnmorska”. Det innebär att det är samma barnmorska som följer dig genom graviditeten, under förlossningen och i eftervården. Vi vill även att du ska kunna välja själv om du vill föda hemma eller på vanlig förlossningsavdelning. 

Vi vill också införa en nollvision för oupptäckta förlossningsskador. Antalet skador ska minska och de skador som ändå uppstår ska tas omhand. Vi vill förtydliga hur eftervården fungerar och vem som har ansvar så att ingen faller mellan stolarna.

Centerpartiet vill:

  • En barnmorska per födande garanteras.
  • Alla som önskar ska få föda enligt Min Barnmorska-modellen.
  • Stödet till de födande som vill amma ökar.
  • Region Stockholm verkar för en förlossningsvård där det finns valmöjlighet mellan hemförlossning, barnmorskeledda förlossningsenheter eller ordinarie förlossningskliniker.
  • En nollvision införs för oupptäckta förlossningsskador.
  • En eftervårdsgaranti införs där familjen alltid vet var de ska vända sig vid frågor veckorna efter förlossningen.
  • Alla gravida erbjuds besök hos fysioterapeut under och efter graviditet för kunskap kring rörelse under graviditeten för att förebygga smärta och kroppsliga följdverkningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.