Innovation och digitalisering

Idag drabbas invånare av att det saknas en nationell infrastruktur för digitalisering av vården. Exempelvis saknas sammanhållen journalföring över organisationsgränser, mellan till exempel vård som tillhandahålls av Regionerna och omsorg som utförs av kommunerna, då det med dagens lagstiftning är förbjudet.

Centerpartiet vill att principen för hantering av invånares data ska vara att invånaren äger den och att det finns ett antaget samtycke för att dela data med vården.

Vi tror att vården blir bättre och kvaliteten höjs när det finns flera olika vårdgivare och en tydlig möjlighet att jämföra dem mot varandra. Då kan patienten välja den vårdgivare som bäst matchar vad som är viktigt för just dem, till exempel möjligheten att snabbt få ett besök eller andelen av patienterna som har en fast läkare. Därför vill vi införa en tydlig jämförelsetjänst.

Centerpartiet vill att:

  • Ny teknik och AI används för att utveckla vården och förbättra folkhälsan.
  • Patientens vårdkedja ska vara sömlös där journalen enkelt kan följa med vid övergångar mellan olika vårdgivare och mellan kommun och region.
  • Oavsett vilket sätt patienten väljer att kontakta vården genom ska tillgängligheten vara god.
  • En jämförelsetjänst införs där vårdsökande och andra vårdgivare enkelt kan se vilka vårdgivare som finns att välja mellan samt fakta om dem.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.