Kvinnors hälsa

Kunskapen om kvinnors hälsa är generellt lägre än den för män. Forskning om kvinnors hälsa och olika sjukdomar som särskilt eller enbart drabbar kvinnor har historiskt prioriterats ned. Den medicinska forskningen på dessa områden är eftersatt på grund av bristande ekonomiska resurser. Detta är något vi måste förändra.

Många kvinnor lider i onödan då deras sjukdomar inte alltid tas på fullt allvar. Det handlar till exempel om sjukdomar som orsakar stort lidande såsom vestibulit, endometrios, PCOS, PMSD eller lipödem. Forskningen och kunskapen måste öka i alla led inom sjukvården kring dessa tillstånd för att förbättra bemötandet samt korta tiden till korrekt diagnos och behandling. 

Detsamma gäller för symtom kopplade till klimakteriet som idag inte uppmärksammas eller identifieras i tillräcklig grad inom vården. Det behöver bli tydligare vilken hjälp som finns att få och var, så alla kvinnor med klimakteriebesvär får rätt råd, stöd och behandling.

Centerpartiet vill:

  • Särskild hänsyn tas till bristande kunskapsläge kring kvinnors sjukdomar vid fördelning av forskningsanslag från Region Stockholm.
  • Vården för sjukdomar såsom vestibulit, endometrios, PCOS, PMSD, lipödem med flera, förbättras kraftigt.
  • Vården för klimakteriebesvär förbättras kraftigt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.