Missbruksvårdsvård

Vården ska finnas för alla. Det betyder att trösklarna för att komma i kontakt med vården ibland behöver göras lägre. För exempelvis människor med narkotikamissbruk är detta avgörande.

Det här är en patientgrupp som har svårt att ta hjälp av vården över lag och dödligheten för människor med narkotikamissbruk i Sverige är hög. Detta kräver åtgärder. 

Vi vill utöka behandlingshjälpen när det gäller missbruk, men även för att vård av följdsjukdomar och för att undvika att andra sjukdomar förblir oupptäckta. Droganvändningen i samhället är problematisk och medför stora risker för att människor hamnar i skadligt missbruk. Utbildning och stöd behövs till personalgrupper som möter ungdomar som är i eller riskerar att hamna i skadligt bruk för att tidigt upptäcka riskbeteende. 

Vården bör arbeta förebyggande och behandlande, men även skademinimerande. Centerpartiet har varit ledande i arbetet i Region Stockholm för att säkerställa att även patienter med beroendeproblematik ska få hjälp av vården, där sprututbytesprogrammet är en viktig del. Vi vill att Region Stockholm inom ramen för en pilotstudie utvärderar drogkonsumtionsrum som en del av att sänka trösklarna till vården i syfte att vården ska kunna nå så många som möjligt. 

Behandlingsansvaret i beroendevården ligger i dagsläget inom kommunernas ansvar och inte inom Regionernas. Detta behöver ändras för att få en tydlig och sammanhållen vård där beroendebehandling blir en integrerad del i helhet. 

Centerpartiet vill att:

  • Trösklarna till beroendevården sänks så att alla som behöver hjälp får hjälp.
  • Behandlingsansvaret i beroendevården flyttas från kommun till Region.
  • Region Stockholm inom ramen för en pilotstudie utvärderar drogkonsumtionsrum som en del av lågtröskelverksamheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.