personalen i vården

Det behöver bli mer attraktivt att jobba i vården. Arbetsbelastningen måste minska och vårdpersonalen måste ges förutsättningar att känna att de gör ett bra jobb.

Trenden med en växande byråkrati med alltmer dokumentation, revision, och granskning utan att vården egentligen blir bättre måste brytas. Arbetsförhållanden, med rimlig arbetsbelastning, och tid för återhämtning är viktig, liksom en lön som står i proportion till erfarenhet och kompetens. Kontinuerlig vidareutbildning behövs för att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte.

Arbetsbelastningen på sjukvårdens personal är ofta alltför hög. Det kan leda till att kortsiktiga lösningar går före det långsiktigt hållbara som vi vet gör att medarbetare stannar och trivs. Vi vill att varje vårdavdelning ska sätta ramar för hur många patienter per sjuksköterska som gäller för normalläget utifrån avdelningens förutsättningar.

Gott ledarskap är en viktig grund för en god arbetsmiljö vilket gäller alla nivåer, från första linjens chef till sjukhusdirektör. Det måste vara tydligt vilken ansvarsfördelning som gäller och ansvaret måste åtföljas av tillräckligt mandat att kunna agera. Personalens delaktighet i besluten är essentiell. Vi vill se att fler sjukhus använder sig av Magnetmodellen, en ledarskapsmodell som är utformad för att dra till sig och behålla personal.

Centerpartiet vill:

  • Att alla yrkesgrupper inom vården ska få arbeta på toppen av sin kompetens
  • Minska administrationen för legitimerad vårdpersonal
  • Se en offensiv tillämpning av individuell lönesättning och förbättra karriärvägarna för vårdpersonal
  • Ge större möjlighet för förstalinjechefer att vara närvarande för sin personal, samt skapa möjligheter för dessa att arbeta kliniskt minst en dag i veckan
  • Att både blåljus- och sjukvårdspersonal ska omfattas av tjänstemannaskyddet
  • Att regionen ökar möjligheterna för människor med olika typer av funktionsvariationer att arbeta inom regionens verksamheter.
  • Införa akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor enligt Vårdförbundets modell

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.