Sexuell hälsa

Region Stockholm behöver höja ambitionerna kring prevention och behandling av STI (sexuellt överförbara infektioner) för att inte helt halka efter andra huvudstadsregioner i Europa. 

Tillgång till information, stöd och vård har stor betydelse för att främja den sexuella hälsan i befolkningen genom hela livet. Det behöver vara enkelt att både få hjälp av vården samt att testa sig för STI. 

Vi vill även fortsätta förenkla för självprovtagning av STI och att fler kostnadsfria hemtester erbjuds likt det som finns för klamydia idag. Tidig upptäckt av STI är viktigt både för att snabbt få behandling och för att begränsa smittspridningen. 

Centerpartiet arbetar aktivt för att korta köerna till PrEP (förebyggande behandling mot HIV) Vår målbild är att i Region Stockholm ska den som vill och uppfyller kriterierna för att behandlas med PrEP får behandlingen när den behövs, det är oacceptabelt att människor smittas med HIV i väntan på behandling.

Centerpartiet vill att:

  • Fler hemtester för STI erbjuds kostnadsfritt.
  • PrEP-behandling ska finnas tillgänglig till de med behov utan kötid.
  • Stockholm ska bli en fast track city för att höja ambitionen kring HIV – prevention.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.