Tandvård

Tandhälsan hos barn i Stockholmsregionen är över lag bra men ojämlikt fördelad. Därför behöver förebyggande insatser fortsatt vara i fokus i de områden och för de familjer som har mest hål i tänderna.

Vårdgivare ska tydligare ges möjlighet att ta ett helhetsansvar för barnens tandhälsa så att de kan ge större insatser till de som behöver det. Det finns ett tydligt samband mellan tandhälsa och andra sjukdomar. Region Stockholm bör därför stärka samarbetet mellan tandvården och sjukvården, exempelvis genom att möjliggöra screening vid tandvårdskliniker för tidig upptäckt av sjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och benskörhet.

Centerpartiet vill:

  • Att den förebyggande tandvården för barn och äldre ska förbättras.
  • Den uppsökande verksamheten ska utvecklas för att ge äldre och funktionsnedsatta bättre tandvård.
  • Att regionen utvecklar akademiskt centrum för barntandvård och äldretandvård

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.