Vårdcentralen är navet

Med dagens underprioriterade vårdcentraler struntar många i att söka vård tidigt, vilket ofta leder till att de blir ännu sjukare och i slutändan måste söka akut sjukvård. Trots att det hade gått att förebygga med ett kort besök på vårdcentralen. Det här vill vi ändra på!

Vi vill stärka vårdcentralerna och husläkarna för att ge dem möjlighet att vara navet i patienternas vård, att de hjälper till med helheten, och samordnar insatserna med specialistvården, samt ansvarar för uppföljning i de fall patienten remitteras vidare. Vi vill att vårdcentralerna och husläkarnas andel av sjukvårdsbudgeten ska öka från dagens 17 procent till 25 procent år 2030, för att kunna lägga grunden för en god och sammanhållen vård med kortare vårdköer.

När vårdcentralerna och husläkarna får en rimlig finansiering och ges frihet att arbeta såsom de själva erfar är bäst för sina patienter så skapar det en bättre vård där både god tillgänglighet och kontinuitet blir självklar.

  • Vi vill att vårdcentralen och husläkarna ska vara navet i patienternas vård.
  • Vi vill att du som patient ska ha en fast läkare som du känner dig trygg med och som känner till din sjukdomshistoria. För när du kan få vård snabbt på din vårdcentral avlastar det hela sjukvårdssystemet.
  • Vi vill att vårdcentralerna dagtid ska ta över 1177 så att du alltid får prata med personalen på din vårdcentral som känner dig och har tillgång till din journal.
  • Vi vill också att det ska finnas ett maxtak för antalet listade patienter per läkare.
  • Vi vill dessutom differentiera ersättningen för vårdcentraler och husläkare utifrån vilket område de ligger i så att de som behöver vården mest får de resurser som behövs.
  • För att uppnå detta vill vi kraftigt öka resurserna till vårdcentralerna och husläkarna från dagens 17 procent till 25 procent av sjukvårdsbudgeten till år 2030.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.