En välmående Stockholmsregion

Att behöva söka sig till vården är något som de allra flesta människor helst vill slippa. Men när du eller någon nära dig väl behöver vården ska den finnas där och du ska få den vård du behöver när du behöver den.

För en jämlik hälso- och sjukvård i hela stockholmsregionen vill Centerpartiet:

  • Utöka vårdcentralernas öppettider.
  • Öppna samtliga vårdcentraler som stängts på grund av personalbrist.
  • Införa fast läkarkontakt
  • ha enhetliga journalsystem.

sol-has-bg sol-light-text

En vård med dig i fokus

Du som patient vet många gånger bäst hur du vill hantera din hälsa, och eventuella sjukdom. Därför ska du vara delaktig i din vårdprocess. Det är sjukvården som ska organiseras efter patienternas behov – inte tvärt om.

Primärvården ska vara den första självklara kontakten med sjukvården. Det är genom denna du ska ha din fasta läkarkontakt. En kontakt som garanterar en trygg vård utifrån dina behov. Lika självklart som det är att du vet namnet på din frisör ska du också veta namnet på din läkare.

Vård

" Stockholm ska levererar en trygg och nära vård för alla genom hela livet. Det ska inte spela någon roll om du bor i staden eller på landsbygden. närodlad vård ska alltid finnas.

- Tage Gripenstam (C), gruppledare Södertälje

 

 

vård istället för kölapp

När du som patient söker vård är det just det du ska få. Du ska inte få en kölapp. I hela Stockholmsregionen ska hälso- och sjukvården vara jämlik och jämställd, öppen för alla, med högsta kvalitet och god service.

Men för att kunna ge Stockholms invånare den vård de förtjänar måste det blir fler som jobbar inom vården. Stockholm har idag stängda vårdplatser, inte på grund av lokalbrist utan på grund av personalbrist. Många väljer att lämna vårdyrket på grund av dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor. Det vill vi ändra på!

Vi i Centerpartiet vill:

  • Ha en individuell lönesättning för vårdpersonal.
  • Uppmuntra till större utbyte mellan vårdenheter för att sprida goda idéer.
  • Att både blåljus- och sjukvårdspersonal ska omfattas av tjänstemannaskyddet.
Christine Lorne

" Jag älskar mitt jobb som sjuksköterska. men vi behöver bli fler i vården. fler som ser till att stockholms invånare får den vård de förtjänar.

- Christine Lorne (C), ambulanssjuksköterska


 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.