Avgiftsfritt för solceller

Från 1 januari 2018 kommer bygglov för solceller att vara avgiftsfria i Sundbyberg.

För Centerpartiet är det viktigt att medverka till att ännu fler husägande sundbybergare ska känna sig inspirerade att installera solceller på sina tak för att på så sätt få en helt egen klimatsmart elproduktion.

På stadens hemsida www.sundbyberg.se så finns en solkarta där man enkelt kan se hur stor potentialen är. Också stadens egna fastigheter ska börja installera solceller. En inventering av stadens fastigheters tak är gjord och där det passar kommer solceller att börja installeras.

Det finns också hjälp att få av Energi- och klimatrådgivningen som är en opartisk och kostnadsfri service som Sundbybergs stad erbjuder. Detta gäller både för hushåll, föreningar, fastighetsägare och företagare i staden.