Välkommen att göra skillnad!

Nu är det ett år kvar till nästa riksdags, landstings- och kommunval.

Vi i Centerpartiet har precis startat arbetet med vårt valprogram och vi kommer den 7 februari 2018 fastställa vår valsedel till kommunvalet.

Vill du vara med oss i arbetet för ett ännu bättre Sundbyberg så är du välkommen! Som medlem i Centerpartiet väljer du själv på vilken nivå du lägger ditt engagemang. Vi har regelbundna medlemsmöten och dessutom olika utbildningar, till exempel för nya medlemmar. Självklart behövs inga förkunskaper för att vara medlem i ett politiskt parti.

Sundbyberg är som du förmodligen vet en av de kommuner som växer snabbast i landet. Det kommer vi också att göra under många år framöver då järnvägen ska grävas ner genom centrum, Hallonbergen, Rissne och Ör förtätas, Västra Ursvik ska byggas och nu har vi dessutom börjat planera för att bygga en helt ny stadsdel längs Enköpingsvägen där vi kan bygga bostäder och arbetsplatser i stället för att ha en hårt trafikerad motorled som en barriär rakt igenom kommunen.

Centerpartiet gjorde en opinionsundersökning i Sundbyberg inför valet 2014 där vi bland annat ställde frågan ”Sundbyberg är den stad i Sverige som nu både är mest tätbefolkad och som växer snabbast, tycker du att det är positivt?”

74 % av de tillfrågade svarade ja på den frågan, medan 17 % svarade nej och 9 % vet ej. Det var heller inga stora skillnader i olika åldersgrupper eller mellan män och kvinnor. En stor majoritet av sundbybergarna tycker alltså som vi att det är positivt att staden växer.

Samtidigt är det viktigt att ha huvudfokus på kvalitet och inte på kvantitet. Därför arbetar vi i Centerpartiet för att vår stad hela tiden ska bli ännu bättre för oss som redan bor här, samtidigt som vi växer. När Sundbyberg växer ska vi fortsätta göra våra offentliga ytor och grönområden ännu bättre, samtidigt som vi aktivt måste arbeta för att möjliggöra en bra mobilitet för alla. Centerpartiet har en vision om 8 80-staden. Vi tror att om allt vi planerar är bra både för barn runt åtta år och för äldre runt 80 år, då kommer vi också att skapa ett Sundbyberg som är bra för alla.