Centerpartiet i Sundbyberg firar 60 år

Centerpartiet bildades som en gemensam avdelning för Sundbyberg och Solna måndagen den 24 februari 1958. Detta firar vi nu samtidigt som vi blickar tillbaka på vår historia.

Sundbybergaren Hans Winberg var den som först svingade ordförandeklubban och då Centerpartiet gjorde premiär i kommunalvalet på hösten samma år blev det 2,3 % av rösterna.

1966 kom nästa milstolpe i Centerpartiets historia i Sundbyberg. Då delades lokalavdelningen i två delar; en avdelning för respektive kommun. I kommunalvalet samma år växte väljarstödet till 4,8 %, men genom en indelning i tre valkretsar så blev det ändå inga mandat i kommunfullmäktige den gången. I valet efter, 1970, blev det en stor framgång med hela 10 % i stöd (fyra mandat av 41) och därmed tog sig Centerpartiet för första gången in i de beslutande församlingarna i staden.

1973, som varit Centerpartiets hittills bästa val i riket, blev också en stor lokal framgång i Sundbyberg. Centerpartiet passerade nu både Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet för att bli det näst största partiet med 16 % av rösterna och hela sju mandat. Under denna tid motionerade Centerpartiet bland annat om att bilda naturreservat i Kymlinge och om att gräva ner järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det tog över 30 år innan naturreservatet blev verklighet och järnvägen kommer slutligen bli nergrävd i slutet av 2020-talet. Man kan konstatera att Centerpartiet i dessa frågor var långt före sin tid.

1976 tappade Centerpartet till 12,3 % och fem mandat, men det är ändå det näst bästa valresultatet hittills i Sundbyberg. I de följande två valen blev det tre mandat innan siffrorna föll till 3-4 % i flera val i följd. I valet 1998 blev det sorti från kommunfullmäktige då det saknades ett 20-tal röster för mandat. Dåvarande gruppledaren Gudrin Sundbyberg sade i mandatperiodens sista kommunfullmäktige att ”nu tar Centerpartiet timeout i fyra år”. Den timeouten blev åtta år då ett mandat kneps i valet 2006.

Det enda mandatet var också nyckeln till att Sundbyberg för första gången sedan allmänna val införts 1918 fick ett borgerligt styre och de i 88 år dominerande Socialdemokraterna fick sätta sig i opposition. Ett knappt år senare var rollerna ombytta. Två moderater lämnade sitt parti för att ansluta sig till Socialdemokareterna och Sundbyberg fick ånyo ett rödgrönt styre.

I valet 2010 var Centerpartiet det enda borgerliga partiet som gick framåt och det blev nu en fördubbling till två mandat. Ingen traditionellt block fick majoritet och Centerpartiet gick tillsammans med Kristdemokraterna in i ett blocköverskridande styre med Miljöpartiet och Socialdemokareterna. Valet 2014 tog Centerpartiet åter det enda borgerliga partiet som gick framåt. 4,9 % var det bästa valresultatet på 32 år och det blev nu tre mandat. Efter ett år i ett minoritetsstyre med Kristdemokraterna, Socialdemokareterna och Vänsterpartiet lämnade Centerpartiet det styret på hösten 2015 och i stället bildades ett majoritetsstyre tillsammans med övriga borgerliga partier samt Miljöpartiet och det är det styret som nu styr Sundbyberg fram till valet 2018.

Centerpartiet har i många frågor gjort en tydlig skillnad under de nu snart åtta år vi har suttit med och tagit ansvar för Sundbyberg i en styrande ställning. Bland alla exempel kan nämnas att Lötsjöns och Golfängarnas naturreservat nu är bildat. Att staden nu äger ett vindkraftverk som producerar mer än hälften av den el stadens verksamheter förbrukar och att alla stadens fordon ska vara utsläppsfria till år 2020. Vi har också initierat en storsatsning på cykelvägar och cykelparkeringar samt på åtgärder för att stärka tryggheten för gående. Tävlingen ”Årets byggnad” startade 2017 för att uppmuntra till en god arkitektur. Dessutom har vi arbetat mycket med att lyfta stadsmiljön i Sundbyberg med Ljusduschen och popupparken på Sundbybergs torg som exempel.

Med en stark medlemstillströmning de senaste åren går Centerpartiet nu ytterligare stärkt in i valrörelsen 2018. Vi arbetar varje dag för att göra Sundbyberg ännu bättre och för att allt som byggs ska tillföra värden och inte dra ifrån. Sundbyberg står inför flera mycket stora projekt som att tvärbanan ska dras fram genom Rissne och Ursvik, att järnvägen ska grävas ner genom centrum och att Enköpingsvägen ska omvandlas till stadsgata. Med den stora tillväxten kommer också ett kraftigt ökat behov av förskola, skola, kultur- och fritidsverksamheter och mycket, mycket annat.

Centerpartiet är redo för dessa utmaningar och med avstamp i ett bra valresultat 2018 kommer vi göra det vi kan för att Sundbyberg ska fortsätta att utvecklas med fokus på att göra vår stad ännu bättre.