Fler cykelvägar och tryggare trottoarer

Centerpartiet har sedan flera år tillbaka arbetat för att stärka Sundbybergs cykelinfrastruktur så att cyklister får fler separata cykelvägar, något som också ökar tryggheten för gående och rullstolsburna på trottoarer och gångvägar.

Detta arbete har lett till att Sundbyberg stadigt klättrat uppåt i nationella rankingar som Cykelfrämjandets kommunvelometer där Sundbyberg var den kommun som gick mest framåt i den senaste mätningen 2016.

Nu 2018 investerar Sundbyberg 10 miljoner kronor i cykelinfrastruktur och 4 miljoner kronor för att öka säkerhet och framkomlighet för gående och rullstolsburna. Centerpartiet vill nästa mandatperiod ytterligare stärka dessa satsningar och totalt satsa 100 miljoner kronor på bättre gång- och cykelinfrastruktur under åren 2019 - 2022.

Under vintern 2017 - 2018 så sopsaltades flera gång- och cykelvägar, bland annat hela sträckan från Ursvik över Golfängarna och längs Vackra vägen. Förutom när det var kallare än -8 så var det sommarväglag utan rullgrus vilket bidrog till ökat antal både gående och cyklande samt mindre olycksrisk. Vi vill fortsätta satsningen på sopsaltning så att både de regionala cykelvägarna genom Sundbyberg samt hela vårt eget huvudnät sopsaltas vintertid.

Vi vill också göra en särskild satsning på säkra skolvägar. Barn i Sundbyberg ska på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig till skolan både genom att gå och genom att cykla. Runt om alla skolor ska trafikmiljön utformas med fokus på barns trygghet.

Allt delande av offentliga ytor måste bygga på respekt och hänsyn. Här finns mycket att göra för att minska konflikter mellan olika trafikslag. Centerpartiet vill därför att alla cykelvägar ska vara enhetligt och tydligt utmärkta samt att det på delade ytor ska skyltas mycket tydligt att man cyklar på de gåendes villkor.

Centerpartiets viktigaste förslag för fler cykelvägar och tryggare trottoarer:

  • Dubbla satsningarna på cykelinfrastruktur och tryggare trottoarer till 100 miljoner kronor 2019 - 2022.
  • Utöka sopsaltningen till hela regionala cykelnätet i Sundbyberg och vårt huvudnät.
  • Gör en riktad satsning på säkra skolvägar så att barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan.

 

Du kan läsa mer här:

Sundbybergs stad klättrar i årets cykelrankning - Sundbybergs stad

Höga cykelpoäng för Nacka och Sundbyberg - Dagens Nyheter