Centerpartiet i Sundbyberg söker politisk sekreterare

Vi söker en politisk sekreterare som tycker om att arbeta med människor. Genom både internt och utåtriktat arbete kommer du vara en viktig del för att utveckla Centerpartiet i Sundbyberg.  

Centerpartiet ingår den här mandatperioden i Mittenstyre för Sundbyberg tillsammans med L och S. Centerpartiet har huvudansvaret för stadsmiljö, exploaterings- och näringslivsfrågor. Vi har också ordförandeskapet i Brottsförebyggande rådet, Upphandlingsutskottet, Överförmyndarnämnden, Sundbybergs Lokalfastigheter samt det med Solna stad kommungemensamma energibolaget Norrenergi.

Du kommer ha ett stort ansvar för samordningen mellan samarbetspartierna; i första hand genom samverkan med övriga styrande partiers politiska sekreterare. Du kommer också ha en viktig och deltagande roll då vi träffar medborgare, föreningar och företagare på olika aktiviteter.

Vi värdesätter erfarenhet från politiskt arbete, en bakgrund i Centerrörelsen samt att du är organiserad och har lätt för att arbeta med olika människor.

Anställningsgrad: 100 % eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är oreglerad då arbete på kvällar och helger kan förekomma. Arbetsplatsen är i första hand förlagd till Centerpartiets kontor på stadshuset i Hallonbergen.

Välkommen med din ansökan till stefan.bergstrom@centerpartiet.se senast 23 oktober 2020.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Stefan Bergström, kommunalråd för Centerpartiet i Sundbyberg, telefon: 08-706 65 33 eller mejl stefan.bergström@centerpartiet.se.