Din röst i regionen

Medan många bara pratar om problem, arbetar jag för att göra Stockholmsregionen ännu bättre. Jag hoppas få bli din röst i regionfullmäktige.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Jag heter Stefan Bergström och är stadsmiljökommunalråd i Sundbyberg. Jag är också regionpolitiker och har den senaste perioden suttit både i regionfullmäktige och i trafiknämnden.

I regionvalet kandiderar jag på plats 4 på Centerpartiets regionvalsedel för valkrets Nord vilket är Sollentuna, Solna och Sundbyberg. Här berättar jag om de viktigaste lokala frågorna för mig i kollektivtrafiken respektive sjukvården.

Med din röst i regionvalet hjälper du mig att göra skillnad! Du är alltid välkommen att kontakta mig med frågor eller synpunkter eller att följa mig i sociala medier. Jag är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.


Stefan Bergström

Regionkandidat #4 för Centerpartiet i Sollentuna, Solna och Sundbyberg

cstefan@centerpartiet.se

0700-87 55 55

Facebook: @SBGstefan

Twitter: @SBGstefan


En trygg, tillgänglig och trivsam kollektivtrafik:

  • Gör ett stationslyft för pendeltågsstationerna!

Kollektivtrafiken ska vara trygg, tillgänglig och trivsam. Du som reser kollektivt ska alltid kunna dig trygg på din resa. Oavsett färdmedel, station eller hållplats.

Kollektivtrafikens miljöer ska också vara trivsamma. Tunnelbanan är ett bra exempel på det som världens längsta konstutställning med 90 av 100 stationer som har utsmyckats av 150 olika konstnärer. Nu är det på tiden att också ge pendeltågsstationerna ett lyft.

Pendeltågsstationer är för det mesta trista betongplattformar som av alltför många upplevs som otrygga. Det vill jag ändra på genom att satsa på konst, butiker och bättre ljussättning.

Jag vill att varje pendeltågsstation utsmyckas med konst. Jag tror också att butiker efter spärrarna, på plattformarna, ökar tryggheten då det hela tiden finns en mänsklig närvaro på plats nära resenärerna. Dessutom ska pendeltågsstationerna ljussättas för största möjliga trygghet och trivsel. Oavsett om du åker från Rotebro, Helenelund, Ulriksdal eller någon annan station i våra kommuner så ska din resa börja tryggt och trivsamt.

  • Installera luftkonditionering i kollektivtrafiken

Den senaste sommaren har det ibland varit på gränsen till olidligt att åka kollektivt. Så kan det inte få fortsätta. En anpassning av kollektivtrafikens fordon med luftkonditionering för att vara trivsamma miljöer också då det är varmt ute måste göras.

  • Utveckla pendelbåtstrafiken

Pendelbåtstrafiken har den största nöjdheten av alla trafikslag i kollektivtrafiken. Just nu planeras en utbyggnad av pendelbåtstrafiken också på Mälaren. Pendelbåtstrafiken har förutsättningar att knyta ihop olika delar av Stockholm utan kostsamma investeringar i nya vägar eller nya spår. Jag vill till exempel att Sundbyberg trafikeras med pendelbåt, på så sätt får också boende i Mariehäll och Annedal i Stockholm närhet till pendelbåt.

En nära hälso- och sjukvård med kortare köer

  • Stärk första linjens vård

Den första linjens vård, på vårdcentralerna och hos husläkarna, måste stärkas. Jag och Centerpartiet driver att vårdkostnadernas andel ska öka till 25 procent av sjukvårdsbudgeten senast 2030 jämfört med dagens 17 procent. Vårdcentralen och husläkaren måste bli själva navet i sjukvården och alla patienter ska kunna ha en fast och namngiven läkare på sin vårdcentral.

  • Anpassa öppettiderna

För att kunna erbjuda en tillgänglig vård så måste också vårdcentralernas öppettider anpassas. Det är heller inte rimligt med snäva telefontider under tidiga morgnar om man är sjuk och behöver sova ut.

  • Stärk arbetet mot psykisk ohälsa

Resurserna måste stärkas för att tidigt fånga upp barn med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta ansvar måste tas både av regionen och av respektive kommun så att övergången mellan elevhälsovården i kommunerna och sjukvården i regionen sker utan problem. Jag vill också säkerställa att resurser ges för att arbeta bort köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och att recept på antidepressiva läkemedel alltid åtföljs av samtalsstöd eller psykologkontakt. 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.