En avdelning blir två

1966 hade Solna-Sundbybergsavdelningen vuxit sig stark och den delades i en avdelning för varje kommun.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

I såväl Sundbyberg som Solna hade Bondeförbundet vid alla val föregående årtionden haft mellan fem och tio röster – nu hade vi plötsligt 350 i Sundbyberg och drygt 450 i Solna. Alltså en icke föraktlig hjälp till länsresultatet. Nu tyckte vi att vi kommit ur startgropen, särskilt som röstökningen fortsatte val efter val. Vid riksdagsvalet 1964 hade vi nära 600 röster i Sundbyberg.

Under 1960-talets början bestod avdelningens styrelse av följande personer:

Ordförande: Hans Winberg (Sundbyberg)

Vice ordförande: Tage Brismo (Solna)

Övriga: Ragnar Moberg (Sundbyberg), Gunnar Alexandersson (Solna) och Nils Andersson (Solna)

Avdelningens tillväxt hade också varit relativ god och inför kommunvalet 1966 ansågs tiden mogen för en uppdelning av avdelningen i särskilda avdelningar för Solna och Sundbyberg. Vi bedömde att delningen skulle underlätta det organisatoriska arbetet inför valet, dessutom skulle gruppen direkt aktiva öka genom att två styrelser måste utses.

Sista årsmötet med den gemensamma avdelningen hölls på Lötskolan den 17 januari 1966 och därefter hölls organisationsmöte för Sundbybergscentern den 30 mars 1966, vid vilket tillfälle den självständiga Sundbybergsavdelningen bildades.

Den nya styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Hans Winberg

Vice ordförande: Ragnar Moberg

Sekreterare: Gunnar Swedin

Vice sekreterare: N-E Holmgren

Kassör: Elsa Carlsson

Organisationsmötet hölls på Vidbarks konditori, Albygatan 119 i Lilla Alby under medverkan av centerdistriktets vice ordförande, landstingsman Fritiof Pettersson och ombudsman Artur Wadman.

Idag är det Restaurang Chili som huserar i det gamla konditoriets lokaler.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.