Kommunfullmäktigeval

i Sundbyberg

1998 åkte Centerpartiet ur kommunfullmäktige, men sedan återkomsten 2006 har Centerpartiet vuxit i varje val och nu senast 2018 gjorde vi vårt bästa val på 42 år i Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Mandatperioden 1998-2002

51 mandat i Kommunfullmäktige - Centerpartiet 0 mandat

Bilden visar centerpartister vid vår valstuga i Rissne inför valet 1998.

Mandatperioden 2002-2006

51 mandat i Kommunfullmäktige - Centerpartiet 0 mandat

Under dessa åtta år var Centerpartiet utanför kommunpolitiken i Sundbyberg. Den politik som vi deltog i var givetvis de aktiviteter som centerdistriktet anordnade. Bland annat träffades kommuner som hade rubriken centerkommuner som ej hade någon representation i sina respektive kommuner. Det var en trög period. 

Mandatperioden 2006-2010

51 mandat i Kommunfullmäktige – Centerpartiet 1 mandat

I valrörelsen 2006 kraftsamlade avdelningen för att visa att vi deltog i kommunfullmäktigevalet. Valet 2006 resulterade i 1 mandat och Centerpartiet återkom till kommunpolitiken efter åtta års frånvaro, Det var ett viktigt mandat, med det mandatet kunde Alliansen ta över makten i Sundbyberg efter 88 år av socialdemokratiskt styre. 26 mandat för Alliansen (M 17 mandat, Fp 5, Kd 3 och C 1). 25 mandat för de rödgröna (Socialdemokraterna 17, Vänsterpartiet 4 och Miljöpartiet 4).

Ett knappt år efter valet kom beskedet att två moderata ledamöter i kommunfullmäktige lämnar Moderaterna och ansluter sig till Socialdemokraterna. Det blev därmed maktskifte. 

Den stora politiska frågan under denna mandatperiod var diskussionerna att tillåta Norrenergi AB som är delägt av Sundbyberg och Solna kommuner att bygga ett kraftvärmeverk i Kymlinge. Det blev många olika möten där det ena efter det andra argumentet presenterades. Klart var att bolaget var i behov av att förstärkas ekonomiskt. Ju fler frågor vi ställde desto fler frågetecken uppkom. Dessutom växte notan hela tiden för investeringen. Från ca 600 miljoner till cirka 2 miljarder. Dels var ju detta ett ekonomiskt vågspel men för Centerpartiet var själva placeringen i Kymlinge helt avgörande för oss att bestämt säga nej till dessa planer. 

Mandatperioden 2010-2014

51 mandat i Kommunfullmäktige – Centerpartiet 2 mandat

Inför valrörelsen 2010 skapade vi en tradition att vid Nationaldagsfirandet på Golfängarna bjuda på chokladdoppade jordgubbar med en svensk flagga i toppen. Denna smakbit har sedan dess bjudit på varje år och den är alltid lika populär. Det går åt cirka 800-1000 jordgubbar varje år.

Till valrörelsen 2010 beslöts att gå till val på följande frågor:

Kraftverksfritt Kymlinge

Sundbyberg – elbilsstaden

Lägg ner järnvägen – i tunnel

En skola med både ramar och kramar

God näringsrik mat till våra unga och gamla.

Valresultatet blev att inget av blocken fick majoritet i kommunfullmäktige då Sverigedemokraterna tog plats med exakt lika många röster och mandat som Centerpartiet. Efter många förhandlingar bildades ett minoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna 15 mandat, Miljöpartiet 6, Centerpartiet 2 och Kristdemokraterna 2. Totalt 25 av 51 mandat i Kommunfullmäktige.

Centerpartiets krav för att delta i det nya styret var att alla planer på att bygga ett kraftvärmeverk i Kymlinge skrotades och så beslutades..

Under denna mandatperiod hade Centerpartiet och Stefan Bergström ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. Här började Centerpartiet skapa sin profil i dessa frågor tillsammans med stadsbyggnadsfrågor. Nu tog vi fram olika lösningar i stadsbyggnadsfrågor som hade sin grund i en bättre miljö och i ett längre hållbarhetsperspektiv. Det var denna mandatperiod vi fick igenom att Sundbyberg skulle köpa ett eget vindkraftverk, det driftsattes sedan 2016.

2013 blev en uppgörelse klar mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om att genomföra nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg var något som Centerpartiet motionerade om redan under 1970-talet.

Mandatperioden 2014-2018

55 mandat i Kommunfullmäktige - Centerpartiet 3 mandat

Till valet 2014 hade vi två konkreta förslag i stadsbyggnadsfrågor. Ett ungdomsbostadsområde i Råsta istället för bussgaraget. Där hade vi en arkitektritad stadsdel byggd i trä med plats för cirka 650 lägenheter.

Vi hade också ett förslag att göra Sturegatan till gågata. Här tog vi hjälp av ett företag som gjorde en 3D version av våra idéer som gjorde att du via datorn hemma kunde gå på den planerade gågatan utan trafik och uppleva känslan av en bilfri Sturegatan där du såg butikerna och så vidare. Denna teknik använde senare staden för att presentera hur staden skulle bli efter nedgrävningen av järnvägen.

Efter flera olika förhandlingar skapades ånyo ett minoritetsstyre i kommunen. Denna gång bestod det av Socialdemokraterna 18, Vänsterpartiet 4, Centerpartiet 3 och Kristdemokraterna 2 mandat vilket gav 27 av 55 mandat. Centerpartiet förhandlade bland annat till sig vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförandeposter i Stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Upphandlingsutskottet.

Efter ett år bildades i stället ett grönblått styre med Allianspartierna samt Miljöpartiet, ett majoritetsstyre med 29 mandat bestående av Moderaterna 14, Miljöpartiet 6, Liberalerna 4, Centerpartiet 3 och Kristdemokraterna 2 mandat.

Centerpartiet behöll sina tidigare ordförandeposter och fick nu också ordförandeskapet i Exploaterings- och hållbarhetsutskottet samt Överförmyndarnämnden.

Stora politiska framgångar dessa år var bland annat bildandet av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat som Centerpartiet gick till val på 2014, framtagandet av ett mobilitetsprogram som utgår från människans behov av mobilitet och inte fordonens behov, en storsatsning på fler cykelvägar, utfasning av stadens fossilbilar samt arbetet med stadsmiljölyftet.

Centerpartiet ledde också arbetet med den nya översiktsplanen som antogs 2018.

Mandatperioden 2018-2022

55 mandat i Kommunfullmäktige - Centerpartiet 5 mandat

Valet 2018 blev det bästa valet Centerpartiet gjort i Sundbyberg sedan 1976. Efter långa förhandlingar blev det klart den 9 november att Centerpartiet kommer sitta med i styret tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna. Som näst största parti i styret har Centerpartiet vice ordförandeposten i kommunstyrelsen samt fortsätter ha ordförandeposten i Exploateringsutskottet (som nu heter Exploaterings- och näringsliovsutskottet), Stadsmiljö- och tekniska nämnden, Upphandlingsutskottet samt Överförmyndarnämnden. Vi innehar också posterna som ordförande i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Brottsförebyggande rådet samt i Sundbybergs och Solnas gemensamma energibolag Norrenergi.

Centerpartiets gruppledare Stefan Bergström under invigningen av Strandtorget vid Bällstaviken i maj 2017.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.