Vår engagemang för Kymlinge

Centerpartiet har alltid slagits för att bevara Kymlinge som ett grönt och mycket värdefullt rekreationsområde. Vi sundbybergare behöver våra grönområden!

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Den första Regionplaneförslaget som det blev riktig politisk strid kring var Regionplan -70. Då hade Centerpartiet kommit in i flertalet kommunfullmäktigeförsamlingar i Stockholms stad och län. I valet 1970 hade Centerpartiet stora framgångar och fick 10 procent och blev representerat med 4 ledamöter i Kommunfullmäktige.

Därmed startades Centerpartiets engagemang för att försvara Kymlinge. Redan 1971 motionerade Centerpartiet i Kommunfullmäktige att Kymlinge skulle avsättas till naturreservat. Motionen avslogs dock. Kymlingeområdets framtida användning har sedan dess varit en av våra absolut viktigaste kommunala frågor.

Därefter har det med jämna mellanrum kommit propåer om att bebygga Kymlinge. Det började redan med att Staten föreslog att det skulle byggas en SJ-terminal därpå lades det fram ett utkast till generalplan för Kymlinge med en hög grad av markanvändning. Trots en massiv kritik mot projektet med terminalanläggningen tog den socialdemokratiska regeringen den 1 april 1967, ett beslut, som innebar ett tvångsföreläggande för Solna stad att upprätta en stadsplan för terminalområdet. Regeringen stödde sig på en aldrig tidigare utnyttjad lagparagraf i byggnadslagen, nämligen paragraf 27.

Beslutet ändras

När regeringen Fälldin på hösten 1976 tillträdde blev en av dess första uppgifter att upphäva den tidigare socialdemokratiska regeringens beslut om lokalisering av terminalen Västra Järva (Kymlinge).

Det blev den nya bostadsministern Elvy Olsson (C), som rev upp beslutet. Postterminalen placerades sedan vid Tomteboda och SJ:s behov av terminal sköts på framtiden. Därmed hade kanske det allvarligaste miljöhotet mot Solna och Sundbyberg avvärjts.

Även en ishockeyarena i norra Stockholm presenterades av markägaren staten som ett lämpligt byggprojekt i Kymlinge på 1990-talet. Även detta var vi kraftigt emot. Så det blev ingen ishockeyarena heller i Kymlinge.

Inför valet 2010 föreslog de då styrande S+MP+V att det skulle byggas ett kraftverk i området. Vi gick till val på "Ett kraftverksfritt Kymlinge" och dubblade vårt mandat från ett till två.

Under de senaste åren har fastighetsägaren Vasakronan kommit med flera förslag att bebygga Kymlinge och också dessa har vi avvisat, det senaste förslaget var ett storskaligt förslag som skulle innebära 6-7000 bostäder.

Centerpartiet i Sundbyberg gjorde en opinionsundersökning i Ursvik och Brotorp 2018 där 80 procent av de svarande svarade ja på frågan “Föredrar du att hela Kymlinge fortsätter utvecklas till ett tillgängligt grönområde, i stället för att den norra delen bebyggs?”.

Kymlinge är en grön, frisk lunga som måste bevaras för rekreation och olika friluftsaktiviteter. Det är en ovärderlig tillgång för både Sundbyberg och grannkommunernas invånare. Så skrev några centerpartister 1985 och det gäller fortfarande för Centerpartiet i Sundbyberg.

Svenska Kyrkan i Sundbyberg

Centerpartiet i Sundbyberg har alltid slagit vakt om Svenska Kyrkan som folkets kyrka. Under alla år har Centerpartiet varit representerat i Kyrkofullmäktige med minst en ledamot, detta också under de åtta år som vi inte fanns med i kommunfullmäktige. Under denna tid var det så klart extra viktigt att partiet åtminstone hade representation inom kyrkan. Sedan valet 2013 har Centerpartiet tillhört majoriteten inom Sundbybergs församling och styrt denna tillsammans med Socialdemokraterna och Fisk (Fria liberaler inom svenska kyrkan) och då vi bland annat haft uppdraget som vice ordförande i Kyrkorådet.

Värt att nämna några eldsjälar som representerat Centerpartiet i kyrkliga sammanhang under många år är bland annat Sigrid Moberg, Gunilla Mähler, Ingrid Malmström samt Anders Pettersson. Dessa eldsjälar har engagerat och uppoffrande slagit vakt om att Sundbybergs kyrka ska vara en folkkyrka och en plats där alla skall känna sig välkomna.

Logotyper

Orsaken till att vi skaffade egna logotyper i Sundbyberg var att vi ville att väljarna skulle identifiera sig med att Centerpartiet var ett lokalt parti för sundbybergarna. För oss har det alltid varit viktigt att lyssna på väljarna på ett uppriktigt sätt. Sedan vi kom tillbaka efter valet 2006 så har vårt mål vara att alltid träffa de personer eller grupper av människor som har velat prata med politiken. Vi ska alltid uppfattas som tillgängliga och lyssnande. Och med ett positivt förhållningssätt. Vårt mål har varit att berätta vad vi vill med politiken och inte klaga på andra partier. 

Denna slogan skapade Stefan Bergström inför kyrkovalet 2009, sedan tog Centerpartiet över den som sin på riksnivå.

 

Denna logotyp kreerades fram på en valkonferens på Sånga-Säby 2012 då vi drog upp riktlinjer fram till valdagen 2014.

 

Inför valet 2018 så tog Matias Salinas fram denna logotyp.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.