Bostadsbyggande

Det som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden och göra staden ännu bättre för alla oss som redan bor här.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet har haft huvudansvaret för exploateringar i snart tre år och vi har hela tiden arbetat för att det som byggs i Sundbyberg sta tillföra värden och göra vår stad ännu bättre också för oss som redan bor här. Vi ser mycket långsiktigt på all byggnation. Därför vill vi tillföra begreppet hållbar estetik till stadsbyggnadsprocessen. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är ofta självklara, men de hus som byggs och de miljöer som skapas ska hålla över tid och då menar vi att de ska finnas i minst 100 år, helst betydligt längre, och därför måste vi också arbeta för en estetisk hållbarhet som fungerar både nu och i framtiden.

Vi har i flera år drivit på för att staden ska använda digitala modeller i stadsutvecklingsprocesserna. Både för att underlätta för politiker och tjänstemän, men också för att kunna använda digitala modeller som ett demokrativerktyg. Vi vill nu stärka det arbetet så att alla kommande stadsutvecklingsplaner finns i digitala modeller som dessutom ska möjliggöra att vem som helst kan göra egna ändringsförslag.

Gör Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör

Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren har sedan Rissne byggdes klart på 1980-talet bara byggt runt 300 lägenheter. Samtidigt har flera tusen lägenheter blivit ombildade till bostadsrätter och nu råder en god mångfald av både hyresrätter och bostadsrätter i alla de stadsdelar som en gång bara såg Förvaltarens hyresrätter.

Centerpartiet vill nu utveckla Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör som framför allt bygger efter det bostadsbehov som finns. Förvaltaren äger mark i flera stadsdelar. Vi vill därför att bolaget bygger bostäder både i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen, Ör och Ursvik. Centerpartiet vill också att Förvaltaren ska vara ledande på innovativa bostadslösningar med god arkitektur och samtidigt vara ett föredöme för klimatsmart byggnation.

Vi vill att Förvaltarens mål ska vara minst 200 nya bostäder varje år; framför allt för att säkerställa att ungdomsgarantin ska kunna hållas. Sundbybergs ungdomar måste ges en chans att hitta en första bostad. Här vill vi också se över Förvaltarens kösystem för att ytterligare stärka möjligheten för ungdomar att kunna få en lägenhet.

Centerpartiet vill ha bostadsfrid – de som bor hos Förvaltaren ska kunna fortsätta göra det. De som vill äga sin bostad ska få rätt att friköpa just sin lägenhet som ägarlägenhet till marknadspris när/om riksdagen så möjliggör, men vi vill inte starta fler ombildningar till bostadsrätt än de som redan påbörjats.

Möjliggör en mångfald av olika aktörer och bostadslösningar

Förutom Förvaltaren vill Centerpartiet se en mångfald både av aktörer och av olika bostadslösningar. Mångfald i upplåtelseformer ska premieras i alla nya byggnationer och vi ser gärna till exempel kombolägenheter, studentbostäder och mellan- och trygghetsboenden. Vi vill också möjliggöra byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använda en byggnad. Detta är något som använts en hel del i Tyskland.

Centerpartiets vill arbeta för att det som byggs ska stärka stadens värden genom att:

  • Allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden och gör vår stad ännu bättre också för oss som redan bor här.
  • Införa estetisk hållbarhet som ett begrepp som ska finnas med i alla stadsutvecklingsprocesser.
  • Stärka det digitala arbetet så att alla stadsutvecklingsprojekt också finns i digitala modeller som alla både ska kunna se och kunna göra egna förslag till ändringar i.
  • Göra Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör med målet att bygga minst 200 bostäder varje år.
  • Förvaltaren ska vara ledande på innovativa bostadslösningar och vara ett föredöme för både god arkitektur och klimatsmart byggnation.
  • Se över Förvaltarens köregler för att stärka möjligheten för Sundbybergs ungdomar att få en bostad.
  • Premiera mångfald av upplåtelseformer i alla nybyggnationer.

 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.