Skapa ett fritidscenter i Milot

Centerpartiet vill den kommande mandatperioden göra en storsatsning i Milo-området i Ursvik för framför allt barn och ungas idrotts- och fritidsliv.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

I både befintliga och nya byggnader vill vi därför göra plats för olika idrottsaktiviteter och fritidsliv, men också för konstnärs- och hantverksateljéer, kafé, restaurang och andra verksamheter som till exempel scouter eller naturskola. Vi vill också se en viss bostadsbebyggelse för att det ska finnas människor i området dygnet runt så att området blir tryggare än i dag.

Vi har tillsammans med arkitekten Anders Berensson tagit fram skisser för att visualisera hur delar av området skulle kunna se ut. Milo-området är idag lite av en barriär mot Igelbäckens naturreservat. Det vill vi förändra genom att bryta upp den stora byggnaden ”Hus 77” i två delar och dessutom öppna upp med glasad fasad på delar av byggnaden.

Vi vill också skapa ett naturum med information om Igelbäckens naturreservat. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i. I vårt förslag har vi lagt ett naturum i botten av ett utsiktstorn, som skulle ge en fantastisk utsikt över både Kymlinge och Ursvik.

Arbetet med att utveckla Milo-området ska ske i en nära dialog med både dem som bor i Ursvik och i övriga Sundbyberg. Vi ser en enorm potential för att skapa ett område med många värden precis bredvid Igelbäckens naturreservat, ett område som ska upplevas som en port till naturen.

Centerpartiet går till val på att starta utvecklingen av Milo-området och göra området till främst ett idrotts- och fritidscenter för barn och unga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.