Integration

Oavsett var man kommer ifrån ska man få chansen till både god utbildning och sysselsättning. Det är viktigt att snabbt lära sig svenska, att få förståelse för vårt samhälle och att snabbt komma ut i arbete.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

God kvalitet i utbildningen leder till en bra start i livet och är en nyckel till att stoppa klyvningen som segregationen medför. Samtidigt måste utbildningssystemet bli bättre på att förse näringslivet med den arbetskraft som behövs.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och kommer att fortsätta förändras genom digitaliseringen av samhället. Därför vill Centerpartiet utöka fokus på digital kompetens i utbildningen samtidigt som vuxenutbildningar och yrkesutbildningar ska ha ökat fokus på bristyrken.

Samhällsfunktionerna ska stå starka i hela Sundbyberg. Det är också viktigt att det finns en mångfald i olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden i alla våra stadsdelar.

 

Centerpartiet arbetar för att:

  • Ett rikt språk, som är nyckeln till en lyckad integration, och ska vara centralt i allt integrationsarbete.
  • Nyanlända får en nystart i Sverige genom att de snabbt lär sig språket, får kunskap om vårt samhälle och får ett jobb.
  • Ha mer samarbete mellan skolor, näringsliv, föreningsliv och den ideella sektorn för att skapa sommaraktiviteter och sommarjobb för barn och ungdomar.
  • Öka resurserna i skolan för en tidig och framgångsrik integration genom att alla elever tidigt får tillgång till ett rikt språk.
  • Yrkesutbildning förstärks med förbättrad koppling till lokala aktörer.
  • Kvalitet och valfrihet i utbudet av Komvux och SFI ökas.
  • Fokus på bristyrken inom vuxenutbildningar och gymnasial yrkesutbildning stärks.
  • Studie- och yrkesvägledning för bättre matchning mellan arbetsliv och studier utökas.
  • Alternativa ägandeformer övervägs för att utsatta områden ska bli integrerade och tryggare.
  • En välskött samhällsservice i alla stadsdelar säkerställs. 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.