Integration

Oavsett var man kommer ifrån så ska man få chansen till både god utbildning och sysselsättning. Därför vill Centerpartiet att nyanlända får chansen till en svensk nystart – ett intensivt integrationsår då man snabbt kan lära sig svenska, får förståelse för vårt samhälle och får ett jobb. 

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

God kvalitet i utbildningen leder till en bra start i livet och är en nyckel till att stoppa klyvningen som segregationen medför. Samtidigt lyckas inte utbildningssystemet alltid förse näringslivet med den arbetskraft som behövs.

Arbetsmarknaden har utvecklats i en högre grad och kommer fortsätta så genom digitaliseringen av samhället. Därför vill Centerpartiet utöka fokus på digital kompetens i utbildningen samtidigt som vuxenutbildningar samt yrkesutbildningar ska ha ökat fokus på bristyrken.

Därför vill Centerpartiet:

  • Satsa på en svensk nystart - ett intensivt integrationsår där de nyanlända snabbt lär sig svenska, får förståelse för vårt samhälle och får ett jobb.
  • Ha mer samarbete mellan skolor, näringsliv och den ideella sektorn.
  • Stärkt yrkesutbildning med förbättrad koppling till lokala näringslivet.
  • Stärkt kvalitet och valfrihet i Komvux och SFI.
  • Stärkt fokus på bristyrken inom vuxenutbildningar.
  • Utöka studie- och yrkesvägledning för bättre matchning mellan arbetsliv och studier.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.