Sundbyberg ska vara en klimatsmart stad

Genom att Sundbyberg är den stad i Sverige som är mest tätbefolkad så har vi unika förutsättningar att vara ett klimatsmart föredöme.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill göra allt för att ta tillvara de möjligheter det medför med många människor på liten yta för att leva upp till detta.

För några år sedan tog Centerpartiet initiativ till att staden köpte ett eget vindkraftverk. Över hälften av den el som stadens verksamheter behöver produceras nu av vårt eget vindkraftverk som står i Fröreda vindpark i Hultsfreds kommun i Småland och resterande del köps in som grön el. Vi har sett till att stadens byggnaders tak inventerats samt att de nu kommer att få solceller och att bygglov för solceller på privata fastigheter blivit avgiftsbefriat. Vårt mål är att kommunens samtliga fastigheter ska vara självförsörjande på el.

För några år sedan införde vi kravet på att stadens egna fordon kontinuerligt ska bytas ut till utsläppsfria fordon och det arbetet ska vara slutfört år 2020. Vi kommer under det här året få flera laddstolpar på plats på offentliga parkeringar och samtidigt är det glädjande att sundbybergsborna i flera undersökningar tillhör Sverigetoppen i att köpa miljöbilar.

Även i byggandet vill vi att Sundbyberg ska vara ett föredöme. Centerpartiet vill därför att minst hälften av allt som byggs i Sundbyberg i framtiden ska byggas i trä. Trä är en oändlig råvara och den koldioxid som lagras i träd under tiden de växer finns kvar i de träprodukter som tillverkas. Att bygga i trä kräver betydligt färre transporter och mindre energiåtgång under byggtiden, dessutom är trähus lättare än betonghus och de ger ett mycket bra inomhusklimat.

Sundbyberg är redan ett föredöme med trähusen vid Bällstaviken och kommande trähusbyggnation både i Ör, Hallonbergen och Rissne. Vi vill nu ta ytterligare kliv framåt och i samarbete med nationell och internationell forskning satsa på träbyggnation i stor skala.

Snart får Sundbyberg en ny återvinningscentral, en returpark, i Rissne. Där vill vi också satsa på återbruk samt lokaler för studiebesök så att alla skolbarn lär sig om återvinning och återbruk. Vi vill också fortsätta arbetet att göra det enklare för alla människor att vara miljövänliga.

Centerpartiet vill göra Sundbyberg till en klimatsmart stad genom att:

  • Alla kommunala fastigheter ska vara självförsörjande på el.
  • Samtliga kommunala fordon ska bli utsläppsfria.
  • Laddstolpar för elfordon ska finnas i alla stadsdelar.
  • Minst hälften av allt som byggs i Sundbyberg ska byggas i trä.
  • Satsa på återbruk och att göra det enkelt för alla människor att vara miljövänliga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.