Stärk kultur- och fritidslivet

Sundbyberg är en kommun med ett mycket rikt kultur- och fritidsliv. Det är ett starkt kitt för att hålla ihop människor och för att skapa både ett sammanhang och en delaktighet.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill arbeta för att ytterligare stärka möjligheterna till ett rikt kultur- och fritidsliv genom att staden är mer proaktiv i att uppmuntra bildandet av nya föreningar.

Det är viktigt för såväl vuxna som barn att röra sig och att ha gemensamma mötesplatser. Därför vill vi se ett bredare utbud av kultur och fritidsaktiviteter med särskilda satsningar i de områden som har en avsaknad av detta.

Bibliotek är en viktig plats både för socialt interagerande och för bildning. När den nya skolan i Ursvik byggs vill Centerpartiet att den också ska ha ett bibliotek, och att biblioteket utanför skoltid är tillgängligt också för alla andra. Vi vill också stärka digitaliseringen på biblioteken med e-böcker för att uppmuntra läsning bland barn och ungdomar.

Det är viktigt att idrotten blir tillgänglig för alla, oavsett var i staden man bor, om man är tjej eller kille, vilken ekonomi man har samt oberoende av funktionsvariation.

Centerpartiet vill den kommande mandatperioden göra en storsatsning på idrotts- och fritidsliv i Milo-området i Ursvik och göra området till en port till naturen. Vi vill både i befintliga och nya byggnader göra plats för olika idrottshallar och fritidsliv, men också för ateljéer, kafé, restaurang och andra verksamheter. Vi vill också ha viss bostadsbebyggelse för att det ska finnas människor i området dygnet runt och göra området tryggare än i dag.

Vi vill också skapa ett naturum med information om Igelbäckens naturreservat. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i. Vi ser gärna också ett museum kopplat till den verksamhet runt kalla kriget som försvarsmakten haft i området.

Därför vill Centerpartiet:

  • Uppmuntra bildandet av nya föreningar genom att staden i större utsträckning söker upp grupper och bistår dem i att organisera sig i föreningsform.
  • Att den nya skolan i Ursvik ska ha ett bibliotek och att det utanför skoltid är öppet för alla.
  • Utöka digitaliseringen på biblioteken för att uppmuntra läsning bland barn och ungdomar.
  • Kommunalt ökat samarbete mellan idrottsföreningar, ideella organisationer och studieförbund för ökad integration.
  • Göra en storsatsning på idrotts- och fritidsliv i Milo-området i Ursvik.
  • Skapa ett naturum med information om Igelbäckens naturreservat.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.