Näringslivspolitik och stadens service

Sundbyberg är en av de kommuner i landet med flest antal företag per capita. Då är det extra viktigt med en näringslivspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet ser alla företagare som mycket viktiga för att kunna utveckla vår stad och för att erbjuda arbetstillfällen som också ger oss skatteintäkter.

Alla delar i Sundbybergs stad ska medverka till att skapa ett bra näringslivsklimat. Bemötande av både företagare och medborgare är a och o. Därför vill Centerpartiet att alla anställda i staden i utåtriktade positioner får en bemötande utbildning.

En hög servicenivå ska alltid känneteckna Sundbybergs stad. Därför vill vi införa en tjänstegaranti med försäkran om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid, oavsett det gäller företag eller medborgare. Vi vill också att företag enbart ska behöva betala avgifter för det som utförs.

Sundbybergs stad har en bra blandning av verksamheter både i kommunal och i privat regi. Vi vill fortsätta ha en bra blandning, men är också öppna för att låta privata aktörer ge anbud för att driva kommunala verksamheter om de kan göra det bättre och billigare.

Sundbybergs stad upphandlar för mångmiljonbelopp varje år. För att uppnå bättre konkurrens vill vi att upphandlingar i möjligaste mån är anpassade så att också mindre företag kan lägga anbud.

Även om Sverige befinner sig i en historisk högkonjunktur så ökar antalet långtidsarbetslösa och invandrare får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Att minska väntan till första anställningen från historiskt höga nio år är därmed en hög prioritering.

Den politiska styrningen av näringslivsfrågorna behöver vässas. Centerpartiet vill därför nystarta näringslivsrådet med representanter både från politiken, staden och näringslivet. Vi är beredda att ta ledningen i det arbetet.

Därför vill Centerpartiet:

 • Införa traineetjänster i den kommunala verksamheten för en ökad integration
 • Införa avgifter konsekvent i relation till det som faktiskt utförs.
 • De kommunala tjänstemännen har ansvar för att hjälpa företagare att förstå och följa de kommunala regelverken
 • Låt aktörer ge anbud på att driva kommunala verksamheter med fokus på att göra det bättre och billigare.
 • Utveckla bemötandet av företagare inom kommunal verksamhet och stadens bolag
 • Införa tjänstegaranti med försäkran om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid
 • Upphandlingar anpassas så att mindre företag kan lägga anbud
 • Utveckla entreprenörskapet i skolundervisning
 • Inkludera näringslivsperspektivet i stadens utveckling
 • Utökat samarbete med företagsorganisationer
 • Nystarta näringslivsrådet med fokus på att öka företagandet i Sundbyberg

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.