Näringslivspolitik

Ett starkt lokalt näringsliv är en viktig förutsättning för en trygg, trivsam och levande stad. Pandemin innebar tuffa tider för många butiker och företag, men tillsammans var vi många som hjälpte våra butiker att finnas kvar genom att handla och äta lokalt.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Det finns över 4 000 företag i Sundbyberg och den stora majoriteten av dessa är små och medelstora företag. Förutom kommunen är olika finansiella verksamheter och myndigheter stora arbetsgivare lokalt, men det finns också många företag inom företagstjänster, handel och kommunikation. Dessutom har Sundbyberg en mångfald av butiker och affärer som på olika sätt bidrar till stadens själ.

Ett starkt lokalt näringsliv bidrar både till skatteintäkter, en god nära service och att vi som bor i Sundbyberg kan hitta arbete på nära håll. Det ska vara enkelt att vara företagare i Sundbyberg och vårt mål är att Sundbyberg ska ha ett av landets bästa företagsklimat.

För att lyckas med det måste staden ha bästa möjliga bemötande av, och service till både det lokala näringslivet och våra invånare. När staden växer måste näringslivsperspektivet alltid vara med för att vi ska bli en så attraktiv stad som möjligt att förlägga arbetsplatser och företag i. Vi vill också anpassa stadens upphandlingar för att, där så är möjligt, också mindre företag ska kunna lämna anbud.

Det ska vara tryggt och enkelt att vara företagare i Sundbyberg. Vi vill därför under nästa mandatperiod ha en dialog med näringslivsföreträdare i varje stadsdel.

 

Centerpartiet arbetar för att:

  • Staden ska ha bästa möjliga bemötande av, och service till, det lokala näringslivet och våra invånare.
  • Näringslivsperspektivet ska vara med i alla delar av planeringen av stadens utveckling.
  • Stadens upphandlingar ska anpassas så att mindre företag kan lägga anbud.
  • En näringslivsdialog ska hållas med lokala näringslivsföreträdare i varje stadsdel.
  • Införa tjänstegaranti att ett ärende ska behandlas inom en bestämd tid.
  • Upphandlingar ska anpassas så att mindre företag kan lägga anbud inom de områden som gynnas av ett lokalt perspektiv.
  • Staden ska ha ett gott och proaktivt samarbete med näringslivet.
  • Verka för att göra Sundbyberg till ett än mer attraktivt etableringsalternativ för företag.
  • Arbeta aktivt med fastighetsägare som vill investera i Sundbyberg.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.