En stad med historien mot framtiden

Sundbyberg är landets minsta kommun till ytan, men samtidigt bor vi i landets mest tätbefolkade kommun och en av de snabbast växande.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet ser positivt på att Sundbyberg växer, under förutsättning att det som byggs i Sundbyberg tillför värden och hela tiden göra vår stad ännu bättre för oss som redan bor här.

Vi ledde stadens arbete med den nya översiktsplanen och vi är glada att vi har enighet i Sundbyberg för att vi ska utveckla staden hand i hand med att bevara och stärka våra grönområden och vattenvägar. Det som byggs ska hålla hög kvalitet och erbjuda en mångfald av bostadslösningar så att vi kan skapa en mångfacetterad stad och där alla människor kan få plats och trivas.

Just för att Sundbyberg är landets snabbast växande stad så tycker vi i Centerpartiet att det är extra viktigt att också bevara och stärka vår historia, och att låta det nya möta det gamla.

Det finns tre historiska byggnader av olika karaktär som finns runt om i vår stad och som vi både vill lyfta fram, renovera och hitta nya användningsområden för:

Ahlby säteri i Lilla Alby är stadens äldsta byggnad då bottenvåningen byggdes redan år 1624. Under 2017 köpte staden in byggnaden och med köpet ingick också en hel del konst, med bland annat 1600-talsporträtt på tidigare ägarpar. Runt byggnaden finns en stor trädgård som har alla förutsättningar att bli en grön oas i Lilla Alby.

Dahlska villan är den stora gröna trävillan som ligger på Stationsgatan precis vid tunnelbanenedgången. Den byggdes på 1880-talet och är den enda kvarvarande tidstypiska trävillan i centrala Sundbyberg från slutet av 1800-talet. Vi vill skapa nya lokaler för Sundbybergs Idrottsklubb vid idrottsplatsen och i stället tillgängliggöra Dahlska villan för andra verksamheter, till exempel kafé och lokaler för Sundbybergs stadsmuseum, samt tillgängliggöra parken runt omkring för stadsodling.

Stora Ursviks gård byggdes 1873 på samma plats där det varit bebyggelse i många århundraden. Gården, som står precis bredvid den ganska nyligen byggda Kymlingeskolan (2014), har stått igenbommad i många år och det är nu på tiden att renovera byggnaden och göra den till en samlingsplats för Ursviksborna.

För att utveckla dessa tre byggnader vill vi också ha dialoger i de olika stadsdelarna för att kunna lyfta fram goda förslag från sundbybergarna.

Centerpartiet vill lyfta fram stadens historia genom att:

  • Tillgängliggöra Ahlby säteri med guidade visningar och skapa en levande trädgård med möjlighet för till exempel kafé och stadsodling.
  • Öppna upp Dahlska villan för allmänheten och skapa nya lokaler för Sundbybergs IK i anslutning till idrottsplatsen.
  • Renovera och tillgängliggöra Stora Ursviks gård.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.