Utveckla stadens koncern långsiktigt

Sundbybergs stads koncernbolag Sundbybergs Stadshus AB innehåller både Förvaltaren, Sundbybergs Lokalfastigheter, SAVAB (Sundbybergs Avfall & Vatten AB), Sundbybergs Stadsnät samt Sundbybergs Bredband.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill både stärka och utveckla alla bolag och få till ännu bättre synergieffekter mellan bolagen, och mellan koncernen och stadens verksamheter i övrigt.

Vi har drivit på för att alla fastigheter ska få solceller och det är ett arbete som nu pågår. Alla koncernens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet och arbeta för att möjliggöra innovativa lösningar till gagn för hela staden.

SAVAB och Sundbybergs Stadsnät ser vi som mycket viktiga delar av stadens infrastruktur. Liksom vi ser det som självklart att staden äger och ansvarar för driften av viktig infrastruktur som vägar, gångvägar och cykelvägar så är också vattenledningar, avloppsledningar, sopsugssystem och fibernät just viktig infrastruktur. I framtidens stadsutveckling är den ännu viktigare att alla dessa delar samverkar för att skapa förutsättningar för en smart stad med många innovativa lösningar för både mobilitet, kretslopp och digitala tjänster.

Därför vill Centerpartiet:

  • Stadens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet.
  • Att stadens bolag arbetar för att möjliggöra innovativa lösningar och förutsättningar för en smart stad med många innovativa lösningar för både mobilitet, kretslopp och digitala tjänster.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.