Stadens koncern

Sundbyberg har en stark ryggrad i formen av vår koncern Sundbybergs Stadshus AB. Det största bolaget vi har är vårt allmännyttiga bostadsföretag Förvaltaren som vid årsskiftet hade ett fastighetsvärde på över 16 miljarder kronor. Förvaltaren har bland annat 6 600 lägenheter.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill fortsätta utveckla Förvaltaren som även i framtiden ska ha en stark roll som en långsiktig, innovativ och klimatsmart bostadsaktör.

Sundbybergs Lokalfastigheter vill vi ytterligare utveckla för att förvalta, utveckla och optimera användandet av stadens lokaler som förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

SAVAB är en mycket viktig aktör för att möjliggöra stadens tillväxt genom att hantera vår vatten- och avloppsförsörjning.

Sundbybergs Stadsnätsbolag och Sundbybergs Bredband säkerställer att Sundbyberg har tillgång till moderna lösningar i fiberoptiknät och teknikplattform.

Stadens bolag spelar en avgörande roll i den gröna omställningen och ska själva vara föregångare, till exempel genom att ha lokalt förnybar energiproduktion på sina fastigheter samt sträva efter att utveckla innovativa klimatsmarta lösningar.

I Stockholm har flera offentliga byggnader öppet hus under en helg varje år. Vi vill göra samma sak i Sundbyberg och öka kunskapen om de byggnader vi äger gemensamt.

Stadens bolag har ett stort ansvar för att aktivt medverka till social hållbarhet och till god service för våra invånare. Till exempel genom att möjliggöra service i form av mindre butiker och livsmedelsaffärer.


Centerpartiet arbetar för att:

  • Stadens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet, till exempel genom hållbar energiproduktion på alla stadens fastigheter.
  • Stadens bolag ska arbeta för att möjliggöra förutsättningar för en smart stad med många innovativa lösningar för både mobilitet, kretslopp och digitala tjänster.
  • Stadens bolag ska ha direktiv för att optimera ekonomin långsiktigt för medborgarnas bästa över tid.
  • Stadens koncern ska arbeta utifrån ett hela-staden-perspektiv där det gemensammas bästa alltid är vägledande.
  • Göra stadens historiska byggnader tillgängliga med årliga visningar och guidade turer.
  • Stadens bolag ska genom uthyrning av lokaler aktivt medverka till social hållbarhet och till god service för våra invånare.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.