Stadsutveckling

Utvecklingen till dagens moderna Sundbyberg tog rejäl fart då järnvägen kom 1876. Vår stad har sedan dess vuxit fram i nästan 150 år och är i dag landets minsta och samtidigt mest tätbefolkade kommun.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi står nu inför stora förändringar på flera platser i Sundbyberg. Stadsdelen Västra Ursvik växer nu fram. Rissne och Ör kommer att få nya bostäder och centrumanläggningar och i Hallonbergen blir det många nya bostäder centralt. En ännu större förändring väntar i Sundbybergs centrum när järnvägen börjar grävas ner 2024. Efter färdigställandet i början av 2030-talet kommer vi att ha en hopläkt stadskärna med en grön järnvägspromenad.

För oss är det viktigt att hela tiden utveckla vår stad med respekt för dess historia och själ. Vi ska redan från början ställa höga krav på hållbarhet och kvalitet, i både arkitektur och stadsmiljö. Det nya som byggs ska också möjliggöra ett ännu större utbud av god service och ge plats för fler konstnärliga utsmyckningar. Vi i Centerpartiet försöker vara pålästa och sätta oss in i alla olika detaljer för att framtidens Sundbyberg ska få bästa möjliga förutsättningar och bli en trygg, trivsam och levande stad.

Förvaltaren är stadens eget allmännyttiga bolag. Med över lägenheter är Förvaltaren den största bostadsaktören i Sundbyberg. Centerpartiet vill fortsätta utveckla Förvaltaren som är en viktig bostadsaktör i vår stad och bidra till både innovativa bostadslösningar, god arkitektur och klimatsmart byggnation.

I en växande stad är det också viktigt att slå vakt om och utveckla våra gröna miljöer. Med både fina parker, promenadstråk och naturområden har vi gott om fina miljöer runt omkring oss och så ska det förbli. Vi sundbybergare behöver våra grönområden.

 

Centerpartiet arbetar för att:

  • Allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden och göra vår stad ännu bättre också för oss som bor här.
  • Begreppen ”en god arkitektur” och ”estetisk hållbarhet” införs och ska finnas med i alla stadsutvecklingsprocesser.
  • All stadsutveckling ska synliggöras i digitala modeller för att säkerställa processernas mål, medborgarinkludering och resultat.
  • Förvaltaren ska vara en aktiv samhällsbyggnadsaktör där de affärsmässiga och hållbara aspekterna står i centrum.
  • Förvaltaren ska bidra till innovativa bostadslösningar och vara ett föredöme för både god arkitektur och klimatsmart byggnation.
  • Det ska byggas bostadsrätter, hyresrätter och andra boendeformer som ägarlägenheter och moderna kollektivboenden.
  • Arbetet med enprocentregeln för konst- och trygghetssatsningar utvecklas, där en procent av byggkostnaden ska gå vardera till konstsatsningar och trygghetsskapande åtgärder.
  • Stadens handläggning av planprocesser ska vara snabb och effektiv med fokus på det övergripande målet – en hållbar stad.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.