En Trivsam stadsmiljö

Centerpartiet har haft huvudansvaret för stadsmiljön sedan 2015 och vårt fokus har varit att lyfta stadsmiljön i hela Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Under denna tid har Sundbybergs torg fått en ansiktslyftning, Storskogstorget och Tuvanparken har blivit renoverade, Strandtorget har nyskapats liksom aktivitetsytan vid båtuppläggningsplatsen vid Marabouparken.

Också barnens miljö har förbättrats med flera renoverade lekplatser. Med allt fler människor på samma yta vill vi arbeta vidare för att höja kvaliteten på våra offentliga ytor.

Var man än bor i Sundbyberg har man rätt till en trygg och trivsam stadsmiljö. Därför vill vi fortsätta det 2015 påbörjade stadsmiljölyftet och inkludera alla stadsdelar. Universell utformning ska råda så att alla offentliga ytor ska fungera lika bra för alla, oavsett ålder eller funktionsförutsättningar.

År 2020 börjar nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Trafikverket kommer anlägga två tunnlar med två spår i varje tunnel. Den norra tunneln, närmast Järnvägsgatan, kommer byggas först och när den är klar kommer järnvägstrafiken gå i den tunneln. Därefter börjar man bygga den södra tunneln och år 2028 beräknas allt vara färdigt. Detta ger oss i Sundbyberg en unik chans att skapa ett helt centrum med ännu bättre kvaliteter än vad som redan finns i dag.

För Centerpartiet är det extra viktigt att säkerställa att den offentliga miljön i den nya stadskärnan blir den bästa möjliga. Vi har redan under de senaste åren börjat arbeta för att stärka Sundbybergs torgs roll som den centrala stadens mittpunkt. Sommaren 2017 skapades en pop up-park (tillfällig park) som i år dessutom har solcellsbänkar där man till exempel kan ladda mobilen. Under den mörka årstiden fanns landets enda offentliga ljusterapikonstverk i form av ”Ljusduschen” där man kunde tanka ljus under mörka vintermorgnar.

Centerpartiet verkar också för att allt som byggs i staden ska byggas med en god arkitektonisk kvalitet. Vi har till exempel tagit initiativet till att staden sedan 2017 har tävlingen Årets Byggnad för att alla nybyggda hus. Det nya stationshuset blir en mycket viktig byggnad i framtidens stadskärna och vi vill att utseendet på byggnaden ska spegla vår stads historia och att utformningen sker efter en arkitekttävling.

När järnvägen är lagd i tunnlar så kommer järnvägslocket ge Sundbyberg ett stort tillskott av offentliga ytor på mer än två gånger Mariatorgets yta. På järnvägslocket vill vi ha en grön promenad med både träd, blomsterplanteringar, kulturinslag, lekplatser, utomhusgym, boulebanor och mycket mer.

Centerpartiet vill att belysningsfrågor lyfts fram ännu tydligare framöver. Med olika typer av belysning går det att skapa både visuella upplevelser och en större trygghet. Här i ett land där det är mörkt under en stor del av året är det viktigt att i högre grad arbeta med bra belysning.

Konst i den offentliga miljön är något som kan ge staden ytterligare dimensioner och stärka det visuella intrycket. Här finns goda exempel i staden med till exempel stadsdelen Ursvik som har många konstinstallationer, Nybergs torg med fin ljuskonst den mörka delen av dygnet eller Sundbybergs torg som vintertid har landets enda ljusterapikonstverk. Centerpartiet vill ta fram ett program för att levandegöra fasader med till exempel muralmålningar eller ljuskonst samtidigt som vi vill se fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor. Vi vill också ha mer belysning av träd och naturen, både för att öka den visuella upplevelsen men också för tryggheten.

Centerpartiets viktigaste förslag för att lyfta stadsmiljön:

  • Stadsmiljölyftet ska fortsätta och inkludera alla stadsdelar.
  • Sundbybergs torg ska bli regionens bästa offentliga mötesplats.
  • Stationshuset ska spegla Sundbybergs historia och byggas efter en arkitekttävling
  • Locket ovanpå järnvägen ska bli en grön promenad med både träd, kulturinslag och möjlighet till fritidsaktiviteter
  • Ta fram ett program för att levandegöra fasader.
  • Fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor.
  • Mer belysning av träd och natur.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.