Trygg, trivsam och levande stadsmiljö

Med flest människor per yta i hela Sverige är en trygg, trivsam och levande stadsmiljö viktig för att ge alla sundbybergare närhet till både rekreation och upplevelser.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Sundbyberg har en rik mångfald av platser med stora värden, allt ifrån de historiska lämningarna som den 2 500 år gamla offerstenen från bronsåldern i Kymlinge till sommargågatan i centrala Sundbyberg.

Centerpartiet har haft huvudansvaret för stadsmiljöfrågorna sedan 2015. Vi har under denna tid sett till att en utveckling av stadsmiljön i hela Sundbyberg, för både barn, unga, äldre, människor med funktionshinder och alla andra har prioriterats.

De senaste åren har därför mycket hänt i stadsmiljön i Sundbyberg. Vid Golfängarna har ett utegym öppnats och lekplatsen bredvid har fått en rejäl upprustning. Forskarparken i Ursvik har färdigställts med möjlighet till både lek, grillning och rekreation. Kanalparken från Ursviksvägen till Duvmossen har fått flera mötesplatser med både konst och stärkta möjligheter för biologisk mångfald.

En annan plats där stadsmiljön fått ett stort lyft är den nyligen invigda Rissnepromenaden mellan Rissnekyrkan och Rissne IP. Där finns nu både en upprustad lekplats och ett ljuskonstverk. Dessutom har det blivit nya planteringar och sittytor, bland annat uppe på Falkenerarens kulle, där en grav från vikingatiden hittats tidigare.

Vi har också de senaste två åren utvecklat sommargågatan på Vasagatan i centrala Sundbyberg. Med flera restaurangers uteserveringar i direkt anslutning är sommargågatan nog det närmaste man kan komma en kontinental känsla i Sundbyberg en ljummen sommarkväll. Vi vill gärna utveckla konceptet med sommargågata och andra tillfälliga mötesplatser också på andra ställen i Sundbyberg. Där människor möts lever staden.

Satsa på konsten!

Konst är en annan viktig del för att skapa en trygg, trivsam och levande stad. Vi vill därför att fler konstinstallationer görs på stadens offentliga ytor och vi ser gärna ett stort inslag av lokala konstnärer. Vi arbetar också för innovativa konstinstallationer som en viktig del i framtidens stadskärna. Ovanpå tunnellocket för den nedgrävda järnvägen kommer vi att kunna ha en grön promenad genom hela stadskärnan, med plats för grönska, mötesplatser, konst och mycket annat.

Det är inte bara platser i gaturummet som sprider trivsel i en stad, det är också hur våra byggnader utformas. Förvaltaren har gått före med fin ljuskonst på sina byggnader både vid Nybergs torg och kvarteret Banken vid Landsvägen/Vasagatan. Dessutom finns det en fin muralmålning på kvarteret Rio vid Ekensbergsvägen. Vi vill att ett program tas fram för att levandegöra stadens fasader med exempelvis ljuskonst eller muralmålningar.

Sundbyberg har en spännande historia. Vi vill tillgängliggöra den genom att staden tar fram kulturhistoriska skyltar på platser av kulturhistorisk betydelse i vår stad.

Där människor möts lever staden. Trivsamma platser skapar också trygghet. Det är därför viktigt att hela tiden arbeta för att utveckla vårt gemensamma stadsrum. Vi vill fortsätta utveckla Sundbybergs stadsmiljö efter de behov som du och andra sundbybergare upplever.

Tack vare vårt initiativ har flera trygghetssatsningar skett de senaste åren. Nu samarbetar staden med stiftelsen Tryggare Sverige med fokus på en tryggare stadsmiljö. Vi har också som första stad i landet infört ett enprocentsmål i all nybyggnation för trygghetsskapande åtgärder. Vi vill fortsätta samverkan med Tryggare Sverige med målet att alla offentliga miljöer i vår stad ska upplevas trygga.


Centerpartiet arbetar för att:

 • Att staden fortsätter skapa fler mötesplatser med gröna inslag.
 • Ha fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor.
 • Ta fram ett program för att levandegöra stadens fasader med exempelvis muralmålningar och ljuskonst.
 • Kulturhistoriska skyltar ska tas fram för att lyfta fram viktiga platser i vår stad.
 • Ge alla sundbybergare chansen att bidra med förslag om platser vi kan göra ännu bättre.
 • Arbetet med att lyfta stadsmiljön i stadens alla delar och att göra våra offentliga platser renare, snyggare, tryggare samt bättre upplysta ska fortsätta.
 • Stärka samarbetet med stiftelsen Tryggare Sverige för tryggare offentliga platser.
 • Stadsmiljölyftet ska fortsätta och inkludera alla stadsdelar.
 • Järnvägspromenaden planeras för inslag av grönska, kultur, fritidsaktiviteter samt en mångfald av mötesplatser.
 • Ha mer trygghetsbelysning av träd och natur i anslutning till gång- och cykelvägar.
 • Alla miljöer i Sundbyberg ska utvecklas för att passa både barn och äldre.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.